Terveydenhuolto

ADHD-lääkkeiden korvauksissa hurja nousu viime vuonna

Myös diabeteslääkkeistä ja antikoagulanteista maksettujen korvausten määrä kasvoi.

Tiiamari Pennanen
Adobe/AOP

ADHD:n hoidossa käytettävien, keskushermostoa stimuloivien lääkkeiden korvaukset kasvoivat 25 prosenttia eli noin 3,5 miljoonaa euroa viime vuonna, tiedottaa Kela.

Yhteensä ADHD-lääkkeistä maksettiin korvauksia 18 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Lisdeksamfetamiinista maksettiin korvauksia 38 prosenttia eli kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Korvauksia saaneiden määrä kasvoi noin neljällä tuhannella henkilöllä. Yhteensä siitä sai korvauksia 12 000 henkilöä.

Metyylifenidaatista maksettiin 15 prosenttia tai 940 000 euroa enemmän korvauksia kuin edellisvuonna. Korvauksia saaneiden henkilöiden määrä kasvoi 14 000 henkilöllä ja oli yhteensä 72 000 henkilöä. 

Uudet käyttötarkoitukset näkyvät korvausten määrässä

Diabeteslääkkeistä maksettiin yhdeksän miljoonaa euroa eli 4,5 prosenttia enemmän korvauksia kuin viime vuonna. Erityisesti kasvoivat dapagliflotsiinin, semaglutidin ja empagliflotsiinin osuudet. Niiden korvattavuus laajeni vuonna 2021.

Myös antikoagulanttien korvattavuuden laajeneminen vaikutti maksettujen lääkekorvausten määrään. Apiksabaanista maksetut korvaukset kasvoivat 15 prosenttia. Edoksabaanista maksettiin 13 prosenttia enemmän korvauksia kuin edellisvuonna ja rivaroksabaanista neljä prosenttia.

Lue myös

Lääkekorvausten kasvua taittoi se, että edullisempien valmisteiden käyttö ja aktiivinen hintakilpailu toivat säästöjä. Esimerkiksi syöpälääkkeistä adalimumabista maksetut korvaukset kasvoivat 0,7 prosenttia, vaikka korvauksia saaneiden määrä kasvoi 11 prosenttia.

Golimumabista maksettujen korvausten määrä väheni edellisvuoteen verrattuna 8 prosenttia, kun korvauksia saaneiden määrä väheni 0,7 prosenttia. Etanerseptista korvauksia saaneiden määrä kasvoi 5 prosenttia, mutta maksettujen korvauksien määrä väheni 9 prosenttia.

Kaikkiaan Kela maksoi lääkekorvauksia 1,8 miljardia euroa vuonna 2022. Korvaukset kasvoivat edellisvuodesta kolme prosenttia. Myös lääkkeiden kokonaismyynti kasvoi 3,8 prosenttia.

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030