Terveydenhuolto

Akava: Sairauspoissaolojen vähentämiseksi tarvitaan uusia keinoja

Keskusjärjestö esittää työturvallisuuslain täsmentämistä.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Tuore Akava Works -selvitys tarkastelee, miten psykososiaalista kuormitusta säännellään Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan työturvallisuuslainsäädännössä. Ilmeni, että Suomessa sääntely on vähäisintä.

Työsuojelutarkastuksissa on havaittu selkeitä puutteita kuormittumisen terveysvaaran arvioinnissa. Työsuojeluviranomainen ei kuitenkaan voi antaa velvoitteita työnantajalle pelkkiin ohjeisiin perustuen.

– Psykososiaalisen kuormituksen hallintaa pitää parantaa. Siihen tarvitsemme parempaa yhteistoimintaa työpaikoilla ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Esitämme, että työterveyshuollolle säädetään velvoite aloittaa keskustelut ja sopia toimenpiteistä työnantajan kanssa, jos työyhteisössä ilmenee haitallista ja jatkuvaa koko työyhteisöön tai sen osaan kohdistuvaa psykososiaalista kuormitusta, sanoo Akavan tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinkotiedotteessa.

Lue myös

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030