Terveydenhuolto

Alaikäisen päätöskyvyn kirjaamisessa on puutteita

Päätöskyvyn kirjaaminen on tärkeää muun muassa alaikäisen itsemääräämisoikeuden kannalta.

Ulla Toikkanen
Adobe

Väärin kirjattu alaikäisen päätöskyvyn arvio estää potilastietojen näkymisen huoltajille OmaKannassa ja vaikeuttaa lasten asioiden hoitamista. Näin toteavat THL ja Kela.

Päätöskyvyn kirjaamisessa on kehitettävää. Kannan seurantaraporteista nähdään, että rakenteista kirjaamismallia hyödyntävissä organisaatioissa alaikäisen päätöskykyä ei kirjata tällä hetkellä kirjaamisohjeen mukaisesti. Yli puolelle palvelutapahtumia on kirjattu arvo 4 ”Alaikäisen päätöskyky ei tiedossa, tietoja ei luovuteta huoltajille”.

Lue lisää: Eri mieltä

Kyseistä arvoa pitäisi käyttää vain tietyissä rajatuissa tilanteissa. Arvon käyttäminen estää esimerkiksi kaikenikäisten lasten tietojen näkymisen huoltajille OmaKannassa. Tämä vaikeuttaa huoltajien mahdollisuuksia hoitaa lastensa terveysasioita.

Arvo 4 on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ammattilainen ei ole vielä pystynyt arvioimaan alaikäisen päätöskykyä ja kirjaamaan sitä. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos alaikäiseen ei ole ollut vastavuoroista kontaktia tai hänen palvelutapahtumaansa kirjataan tietoja ennen tapaamista. Päätöskyky pitää kuitenkin arvioida mahdollisimman nopeasti ja muuttaa kirjaus arvion mukaiseksi.

Lue lisää: Uusi säännös terveystietojen tutkimuskäytöstä 

Mahdollista hyödyntää aiempia tietoja

Potilastietojärjestelmissä voidaan käyttää alle 12-vuotiaiden kohdalla oletusarvona arvoa 1 ”Ei päätöskykyinen alaikäinen, tiedot luovutetaan huoltajille”. Terveydenhuollon ammattilaisen on kuitenkin aina tehtävä päätöskyvyn arviointi ja tarvittaessa muutettava oletustieto sen mukaiseksi.

Alaikäisen päätöskyvyn arvioinnissa ammattilainen voi käyttää apunaan myös alaikäisen aiempia potilastietoja ja -suhdetta. Pienempien lasten kohdalla päätöskyky voidaan päätellä yleisestä iänmukaisesta kehitystasosta. Jos asiointi tapahtuu esimerkiksi ilman kasvokkaista tapaamista, eikä päätöskykyä voida muuten arvioida, täytyy ammattilaisen olla yhteydessä alaikäiseen.

Päätöskyvyn kirjaaminen on tärkeää myös alaikäisen itsemääräämisoikeuden kannalta. Päätöskykyiseksi arvioitu alaikäinen voi itse päättää, näkyvätkö hänen tietonsa huoltajilleen esimerkiksi OmaKannassa.

Kuitenkin vain pieni osuus alaikäisistä tahtoo kieltää tietojensa näkymisen huoltajilleen.

Tukea päätöskyvyn arvioimiseen ja kirjaamiseen

Alaikäinen ja Kanta-palvelut -toimintamalli on laadittu tukemaan ammattilaisia tilanteissa, joissa asiakkaana on alaikäinen, ilman huoltajaa tai huoltajan kanssa. 

Dokumentti ohjaa terveydenhuollon ammattilaista päätöskykyarvion kirjaamisessa rakenteisesti alaikäisen potilas- ja reseptitietoihin.

Lue lisää: OmaKannan uudistus alkaa

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030