Terveydenhuolto

”Autismi ei ole häiriö, vaan kirjo toimia hieman eri tavalla”

Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeessa selvitettiin, mitä suomenkielisiä termejä autismikirjosta käytetään.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Autismikirjoa koskevasta terminologiasta on käyty keskustelua niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Itä-Suomen yliopiston tutkimusartikkeli on ensimmäinen aiheesta julkaistu kotimainen tutkimus. Kyselytutkimus oli suunnattu autismikirjon henkilöille, heidän läheisilleen sekä autismikirjon parissa työskenteleville ammattilaisille.

Termit herättivät näkemyseroja. Monet kyselyyn vastanneet autismikirjon henkilöt suosivat ”identiteetti ensin” -termejä, kuten autismikirjon henkilö, autistinen henkilö, Asperger-henkilö ja autisti. He eivät nähneet autismikirjoa häiriönä vaan pikemminkin ominaisuutena tai erilaisuutena, jossa on paljon myönteisiä puolia.

Vuorovaikutuksessa termi on hyvä valita sen perusteella, mitä autismikirjon henkilö itse käyttää tai toivoo käytettävän, toteavat tutkijat tiedotteessa . He pitävät suomenkieliseen terminologiaan liittyvää tutkimusta ajankohtaisena ja tärkeänä, koska kansainväliset tutkimukset eivät yksinään pysty kuvaamaan kieli- ja kulttuurikontekstiltaan erilaisen Suomen tilannetta. 

Lue myös

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030