Terveydenhuolto

Buprenorfiini ja amfetamiini yleisimmät suonensisäiset huumeet Helsingissä

Noin 30 prosenttia pistämällä käytetystä buprenorfiinista peräisin opioidikorvaushoidossa yleisesti käytetystä valmisteesta.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Opioideihin kuuluva buprenorfiini sekä stimulantit amfetamiini ja synteettisiin kationeihin kuuluva muuntohuume alfa-PHiP olivat yleisimmät pistämällä käytetyt huumeet Helsingissä vuoden 2022 syksyllä.

Tämä ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ruiskuhuumejäämätutkimuksesta. Tutkimuksen aineisto koostuu käytetyistä ruiskuista ja neuloista, jotka kerättiin viidestä sosiaali- ja terveysneuvontapisteessä eri puolilla Helsinkiä syksyllä 2022.

Pistämällä tapahtuvaa käyttöä todettiin myös tietyillä bentsodiatsepiineihin kuuluvilla uni- ja rauhoittavilla lääkeaineilla sekä muilla amfetamiineilla ja synteettisillä kationeilla.

Kokaiinia, heroiinia tai fentanyylia ei sen sijaan todettu yhdessäkään ruiskussa.

Noin 30 prosenttia kaikesta pistämällä käytetystä buprenorfiinista oli peräisin Suomessa opioidikorvaushoidossa yleisesti käytetystä buprenorfiini-naloksoni-yhdistelmävalmisteesta (Suboxone) ja loput todennäköisesti ulkomailta tuodusta pelkästä buprenorfiinista (Subutex, Temgesic).

Lue myös

Kationeista vähän tietoa

Merkittävin muutos aikaisempaan on muuntohuumeisiin luettavien synteettisten kationien käytön kasvu viimeisen vuoden aikana.

Kationeista on hyvin vähän tutkittua tietoa, eikä niiden vaikutuksista tai keskinäisistä eroista tiedetä paljoakaan.

Suomessa huumeiden suonensisäinen käyttö eroaa merkittävästi esimerkiksi monista Länsi- ja Keski-Euroopan maista, joissa heroiini ja kokaiini ovat yleisesti suonensisäisesti käytettyjä huumeita bupernorfiinin ja amfetamiinin sijaan.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030