Terveydenhuolto

Diabetesliitto on huolissaan insuliinin lääkevaihdosta

Esitys biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta on lausuntokierroksella, ja sen pelätään vaarantavan diabeetikoiden lääkitysturvallisuuden.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Diabetesliitto on huolissaan insuliinin käyttäjien lääkitysturvallisuudesta, kun hallitus esittää biologisten lääkkeiden lääkevaihdon mahdollistamista apteekeissa, sekä biosimilaarivalmisteiden sisällyttämistä viitehintajärjestelmään.

Hallituksen esitys biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta apteekeissa on parhaillaan lausuntokierroksella.

Tällä hetkellä biologiset lääkkeet, joihin insuliini kuuluu, eivät ole lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän piirissä.

Lääkevaihdossa apteekki vaihtaa lääkärin määräämän lääkevalmisteen niin sanotun viitehintaputken mukaiseen halvempaan vaihtokelpoiseen, samaa vaikuttavaa lääkeainetta sisältävään rinnakkaisvalmisteeseen.

Hallituksen esitys ulottaisi lääkevaihdon myös insuliinivalmisteisiin, samoin kuin muihin biologisiin lääkkeisiin.

Annostelulaite vaihtuu valmisteen mukana

Diabetesliiton mukaan lääkevaihto herättää vakavan huolen insuliinia käyttävien henkilöiden lääkitysturvallisuuden ja hyvinvoinnin vaarantumisesta.

Ongelmakohtia ovat insuliinia käyttävillä annostelulaitteen vaihtuminen ja tarvittavan annosteluohjauksen varmistaminen kaikissa lääkkeen toimitustilanteissa. Tiuhaan vaihtuvat insuliinivalmisteet voisivat lisätä valmisteiden sekaantumista käytössä ja annosteluvirheen vaaraa.

– Insuliinivalmisteet vaativat erityistä huomiota lääkevaihtoa suunniteltaessa. Kovin tiuha apteekkivaihto ei insuliinivalmisteille sovi, vaan diabetesta sairastavan tulee voida luottaa siihen, että hänen käytössään on sama valmiste kohtuullisen ajan, minkä tulisi olla vähintään vuosi, toteaa Diabetesliiton asiantuntijaylilääkäri Elina Pimiä tiedotteessa .

Lue myös

– Diabetesta sairastavat käyvät hoitosuositusten mukaan useimmiten ainakin vuoden välein seurantakäynnillä. Sen yhteydessä voitaisiin luontevasti tarkistaa myös käytettävä insuliinivalmiste ja antaa tarvittava ohjaus annostelulaitteiden käyttöön. Lisäksi on kaikissa tilanteissa turvattava lääkärin mahdollisuus kieltää lääkevaihto hoidollisin perustein, Pimiä jatkaa.

Kustannukset siirtyvät toisaalle

Diabetesliitto ennakoi lääkevaihdon lisäävän terveydenhuollon kustannusten nousua toisaalla. Esimerkiksi useamman vuoden käytössä kestävät insuliiniampullikynät ovat valmistajakohtaisia, eli insuliinin vaihtuessa eri yrityksen tuotteeseen diabetesta sairastava tarvitsee myös uuden ampullikynän kunnan hoitotarvikejakelusta. Tämä lisää julkisia hoitotarvikekustannuksia ja käyntejä terveydenhuollossa.

Insuliinia käyttävät diabetesta sairastavat ovat suurin potilasryhmä, jota biologisten lääkkeiden lääkevaihto koskisi.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030