Terveydenhuolto

Eduskunta hyväksyi potilasturvallisuuslain

Laki antaa mahdollisuuden määrätä työntekijöitä lakon aikana suojelutyöhön.

Sari Kosonen

Adobe /AOP
Eduskunta hyväksyi ns. potilasturvallisuuslain äänin 109–38.

Eduskunta hyväksyi niin sanotun potilasturvallisuuslain maanantaina 19. syyskuuta kiihkeän, viisi tuntia kestäneen keskustelun jälkeen äänin 109–38. Tyhjää äänesti yksi edustaja, ja poissa oli 51 edustajaa.

Lailla voidaan velvoittaa hoitajia suojelutyöhön työtaistelun aikana. Laki koskee tilanteita, joissa potilaiden hengen tai terveyden katsotaan vaarantuvan vakavasti terveydenhuoltoa tai kotihoitoa koskevan työtaistelun aiheuttaman henkilöstövajauksen vuoksi.

Lakia sovellettaisiin kunnan ja kuntayhtymän ylläpitämissä sote-yksiköissä vain, jos muut keinot eivät olisi riittäviä. Toiminnan uudelleenjärjestelyt, ostopalvelut ja muut lain ulkopuoliset keinot ovat aina ensisijaisia.

Lain mukaan työntekijäjärjestö ei saa aloittaa työnseisausta tai joukkoirtisanoutumista ennen kuin suojelutyöstä on neuvoteltu. Jos suojelutyöstä ei päästä sopuun neuvottelemalla, aluehallintovirasto voi siirtää työtaistelua sakon uhalla tai keskeyttää sen korkeintaan neljä kertaa. Uhkasakkoa ei voi määrätä yksittäisille työntekijöille, vaan ainoastaan työntekijäjärjestölle.

Laki on määräaikainen. Se on voimassa ensi tammikuun loppuun asti.

Potilaiden henki ei saa vaarantua

Kimmokkeena hallituksen lakiesitykseen oli se, että hoitajajärjestöt Super ja Tehy olivat antaneet lakkovaroituksia teho-osastoille ja vanhusten kotihoitoon. Lisäksi ne eivät luvanneet suunniteltuihin lakkoihin suojelutyötä eli työtä, jonka tekeminen työtaistelun aikana on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Lue myös

– Olemme pettyneitä, että olemme joutuneet tilanteeseen, jossa potilasturvallisuuslakia tarvitaan. Työtaistelutilanne terveydenhuollossa on aina vaikea. On kuitenkin elintärkeää, että potilasturvallisuus toteutuu samanaikaisesti lakko-oikeuden kanssa. Potilaiden henki ja terveys eivät saa työtaistelutilanteessa vaarantua. Siinä mielessä ymmärrämme, miksi tähän ratkaisuun päädyttiin, Lääkäriliiton puheenjohtaja Niina Koivuviita sanoo.

– Suomen terveydenhuolto on jo nyt vaikeassa tilanteessa kahden koronavuoden kerryttämän hoitovelan, henkilökuntapulan ja nopeasti lähestyvän hyvinvointialueuudistuksen johdosta. Tähän tilanteeseen kaivattaisiin todella pikaista ratkaisua terveydenhuollon työrauhan takaamiseksi.

Tehyn ja Superin sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien välisen työriidan sovittelu jatkuu valtakunnansovittelijan johdolla tällä viikolla.

Kirjoittajat

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030