Terveydenhuolto

Elämän loppuvaiheen hoitoon tarvitaan kipeästi lisää osaajia

Palliatiivinen hoito kuuluu tarvittaessa jokaiselle – mutta kaikki eivät vieläkään sitä saa.

Sari Kosonen
Laura Vesa
Saattohoitokodin oveen on ripustettu kukka. Se on merkkinä siitä, että huoneessa ollut potilas on juuri kuollut.

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun parantumaton, kuolemaan johtava sairaus aiheuttaa kärsimystä ja heikentää elämänlaatua. Tavoitteena on lievittää niin fyysistä, psyykkistä, sosiaalista kuin henkistä kärsimystä. Myös potilaan omaiset tulee ottaa huomioon.

Palliatiivinen hoito ei ole ajallisesti rajattu, vaan se voi jatkua jopa vuosia. Näin voi olla esimerkiksi syöpää tai keuhkoahtaumatautia sairastavilla.

Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe. Se ajoittuu potilaan viimeisiin elinviikkoihin tai -päiviin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman elämän loppuvaiheen hoitoa pohtineen asiantuntijatyöryhmän mukaan palliatiivista hoitoa tulisi kehittää. Laadukasta hoitoa tulisi olla saatavilla kaikkialla Suomessa.

Työryhmän loppuraportissa todetaan, että suuressa osassa sairaanhoitopiirejä ei ollut palliatiivisia keskuksia eikä palveluketjuja. Erityistason palveluja ei pystytä tarjoamaan tasa-arvoisesti, vaan alueellinen vaihtelu on suurta.

Palliatiivisen lääketieteen professori, Taysin palliatiivisen keskuksen ylilääkäri Juho Lehto on sitä mieltä, että elämän loppuvaiheen hoidossa on menty huimasti eteenpäin viime vuosina. Viimeisimpänä asiaa on edistänyt valtionavustuksen saanut valtakunnallinen FinPall-hanke, joka on ollut käynnissä reilun vuoden.

Parantamisen varaa on silti vielä paljon.

– Tilanne on melko hyvä niissä kaupungeissa, joissa on palliatiivinen keskus. Haasteena on, miten laadukas palliatiivinen hoito saadaan toteutumaan kaikilla hyvinvointialueilla ja siten, että sitä on saatavilla myös kodeissa ja hoitokodeissa. Kotisairaalaverkostoa pitäisi kehittää niin, että se kattaa koko Suomen, Lehto sanoo.

– Apu pitäisi saada potilaan luo, hän painottaa.

Erityispätevyys on kehittänyt hoitoa

Palliatiiviseen hoitoon tarvitaan lisää osaamista. Tähän yksi ratkaisu on Lääkäriliiton ylläpitämään järjestelmään kuuluva palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Sen on suorittanut tällä hetkellä 226 lääkäriä.

Lehto on tätä ohjelmaa toteuttavan Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistyksen koulutusvastaava ja kyseisen erityispätevyystoimikunnan puheenjohtaja.

– Perinteisesti erityispätevyyttä suorittamaan ovat hakeutuneet kokeneet lääkärit. Yleisimmät tausta-alat ovat yleislääketiede, geriatria ja syöpätaudit. Palliatiivista hoitoa toteuttamaan tarvitaan kuitenkin kipeästi lisää osaajia monelta erikoisalalta, esimerkkeinä sisätaudit ja neurologia, Lehto sanoo.

Laura Vesa
Professori Juho Lehto suosittelee palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyttä kaikille kliinistä työtä tekeville lääkärille.

Lehto suosittelee erityispätevyyttä kaikille kliinistä työtä tekeville lääkärille, myös nuorille. Monet lääkärit joutuvat ennemmin tai myöhemmin tilanteisiin, joissa tarvitaan palliatiivista hoitoa ja taitoa kohdata kuoleva potilas. Tarvitaan paitsi oirehoidon osaamista myös taitoa antaa psykososiaalista tukea. Esimerkiksi hoitoneuvottelut potilaan ja hänen omaistensa kanssa vaativat tiedon lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja.

Lue myös

– Yksi suuri haaste on se, että lääkärin on usein vaikea tunnistaa, milloin on oikea aika tehdä palliatiivinen hoitolinjaus. On yleistä, että linjausta ei tehdä ajoissa. Tämä voi johtaa siihen, että potilasta hoidetaan hyödyttömiksi käyneillä hoidoilla ja kalliisti, väärässä paikassa väärään aikaan, Lehto toteaa.

Kuolema ei katso ikää.

– Suomessa on onneksi vain vähän kuolevia lapsia, mutta jokainen heidän tarinoistaan on melkoinen. Kuolevan lapsen ja hänen omaistensa kohtaaminen on lääkärille erityisen haastava paikka.

Lehto pitää hyvänä, että pediatrit ovat aktivoituneet ja perustaneet alaosaston Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistykseen.

Turun ja Oulun yliopistot muista jäljessä

Lehto pitää palliatiivisen lääketieteen erityispätevyysohjelmaa erinomaisena asiana, mutta se ei riitä. Muutakin tarvitaan.

– Palliatiivista lääketiedettä pitäisi saada enemmän jo lääkärien peruskoulutukseen. Helsingissä ja Tampereella on jo pitkään ollut palliatiivisen lääketieteen professuuri, ja hiljattain sellainen saatiin myös Itä-Suomen yliopistoon. Sen sijaan Turun ja Oulun yliopistoissa ei keskusteluista huolimatta ole vielä yhtäkään vakituista palliatiivisen lääketieteen opettajaa. Tämä on kestämätön tilanne, Lehto sanoo.

Lisäksi hänen mielestään elämän loppuvaiheen hoitoa koskevaa lainsäädäntöä pitää kehittää.

– Terveydenhuoltolakiin pitäisi ehdottomasti saada pykälä, jonka mukaan hyvinvointialueiden velvollisuus on toteuttaa hyvää palliatiivista hoitoa. Vain siten voidaan saavuttaa potilaiden alueellinen tasa-arvo.

Kirjoittaja

Sari Kosonen


Faktat

Palliatiivisella hoidolla autetaan elämän loppuvaiheessa olevaa potilasta elämään niin aktiivista elämää kuin mahdollista aina kuolemaan saakka. Lisäksi autetaan läheisiä sopeutumaan ja tuetaan surussa. 

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030