Terveydenhuolto

Elinsiirtojen tulokset varsin hyviä

Suomessa yli 550 ihmistä odottaa toimenpidettä.

Maria Nummela
Adobe/AOP

Vuonna 2021 elinsiirtoja tehtiin 420, näistä 23 lapsipotilaille. Luvuissa on mukana eläviltä luovuttajilta tehdyt munuaissiirrot. Näitä on ollut ennätyksellisesti 46 kappaletta. Munuaissiirtoja tehdään vuositasolla yhteensä 240–290.

Siirrot ovat olleet tuloksellisesti hyviä. Munuaissiirron jälkeen siirrännäisistä noin 94 prosenttia toimii vielä viiden vuoden kohdalla. Maksansiirtopotilaista liki 90 prosenttia on elossa viiden vuoden seurannan jälkeen. Munuaissiirteen saaneilla lapsipotilailla tilanne on vielä parempi. Eloonjäämisosuus maksan- ja sydämensiirroissa on noin 70 prosenttia.

– Yhteiskunnan kannalta pienikin elinsiirtojen lisääminen tuo merkittävää säästöä dialyysikustannusten vähenemisenä, puhumattakaan siitä, mitä se merkitsee potilaille, jotka pääsevät eroon kolmesti viikossa tehtävistä neljän tunnin dialyysihoidoista tai kuolemaan johtavasta sairaudesta, toteaa Husin elinsiirto- ja maksakirurgian ylilääkäri  Arno Nordin tiedotteessa .

Lue myös

Elinsiirrot tehdään Suomessa Husissa, aikuispotilaiden osalta Meilahden tornisairaalassa ja lapsipotilaiden Uudessa lastensairaalassa. Valtaosa elinluovuttajista todetaan aivokuolleiksi. Tällöin aivoverenkierto on päättynyt lopullisesti. Vuonna 2021 Suomessa käynnistyi DCDD-pilotti. DCDD tarkoittaa elinten luovutusta hoidosta luopumisen ja verenkierron pysähtymisen jälkeen. Elinluovutukseen voidaan edetä, mikäli sydän pysähtyy kolmen tunnin seuranta-aikana.

Kirjoittaja

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030