Terveydenhuolto

Enemmistö asiakkaista tyytyväisiä vanhuspalveluihin

Tyytymättömyyttä aiheuttaa etenkin hoitajien ajan riittämättömyys.

Sari Kosonen

Adobe/AOP

Muonion kunnan hoivakoti Marjapaikka ja Osuuskunta Kototuotteen kotihoito Ylivieskassa saivat parhaat arviot ensimmäisessä kansallisessa vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Kyselyssä tuli ilmi useita hyviä asiakasarvioita saaneita yksikköjä.

Suurin osa vastanneista on tyytyväisiä saamaansa palveluun ja olisi valmis suosittelemaan sitä muille. Asiakkaat pitävät hoitajia ystävällisinä, luottavat heihin ja kokevat olonsa turvalliseksi.

Vanhusten yleisin ongelma on yksinäisyys 

Tyytymättömyyttä vanhuspalveluissa aiheuttaa hoitajien ajan riittämättömyys. Useampi kuin joka kymmenes asiakas piti hoitajilta saatua aikaa riittämättömänä. 

Asiakkaiden yleisin ongelma on yksinäisyys. Viidesosa vastanneista kärsii yksinäisyydestä usein tai koko ajan. Monet odottavat hoitajien tapaamista, läsnäoloa ja keskustelua heidän kanssaan.

Kyselyn perusteella vanhuspalvelujen asiakkaan arki näyttäytyy virikkeettömänä. Koronapandemia vähensi virkistystoimintaa tai lopetti sen kokonaan, eikä tilanne ole toistaiseksi korjaantunut ennalleen.

Kyselystä tuloksista ilmenee myös, että kotihoidossa on tuhansia asiakkaita, jotka jäävät ilman palveluja, koska heillä ei ole varaa niiden hankkimiseen. Noin 4 000 asiakasta on tässä tilanteessa usein, 26 000 joskus.

Myös ateriapalvelussa on kyselyn mukaan parannettavaa. Kriittisimmissä avopalautteissa ruoan arvosteltiin olevan yksipuolista, mautonta ja samankaltaista viikosta toiseen.

Lue myös

Jatkossa kyselyjä kahden vuoden välein

Hyvinvointialueiden parhaiten menestyneet yksiköt ja maan kymmenen parasta asiakaspalautetta saanutta yksikköä on listattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilla.

Jokaiselle kyselyyn osallistuneelle toimintayksikölle ja palveluntuottajalle on lähetetty yhteenveto heidän asiakkaidensa antamista vastauksista. Tavoitteena on, että palveluntuottajat käyttävät tuloksia palvelujensa kehittämisessä.

THL toteutti Kerro palvelustasi -kyselyn kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa keväällä 2022. Kysely lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen yli 2 800 vanhuspalveluyksikköön, joissa oli säännöllisiä tai pitkäaikaisia iäkkäitä asiakkaita. Kyselyyn vastasi 42 000 asiakasta. 

Kevään kysely oli pilottitutkimus. Vuodesta 2024 alkaen THL toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyn kahden vuoden välein.

Kirjoittajat

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030