Terveydenhuolto

Epileptiset kohtaukset kuormittavat päivystystä

Husissa tehty tutkimus osoittaa, että vain pieni osa potilaista tarvitsee lopulta lääkkeellistä tai peruselintoimintoja tukevaa hoitoa.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Äkillisen epileptisen kohtauksen saaneet potilaat kuormittavat huomattavasti ensihoitoa ja sairaalapäivystyksiä pääkaupunkiseudulla.

European Journal of Neurology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa yhdistettiin entisen Hyks-sairaanhoitoalueen eli pääkaupunkiseudun ja ympäryskuntien yli 16-vuotiaiden epäiltyjen epileptisten kohtausten vuoksi toteutuneet ensihoidon tehtävät, päivystyspoliklinikkakäynnit ja sairaalahoitojaksot. Aineisto koottiin neljän vuoden ajalta ensihoidon sekä Husin ja Helsingin kaupungin tietojärjestelmistä.

Epäily epileptisestä kohtauksesta johti tutkimusaikana yli 14 000 ensihoitotehtävään, mikä vastasi 3,3 prosenttia ensihoidon kaikista tehtävistä. Hätäkeskuspäivystäjät ja ensihoitajat tunnistivat potilaan oireet epileptiseksi kohtaukseksi kolmessa tapauksessa neljästä.

Tutkimuksen perusteella epileptisten kohtausten aiheuttama kuormitus oli suurinta ensihoidossa (333 tapausta 100 000:ta asukasta kohti), mutta lähes 40 prosentissa tapauksista potilas ei lopulta tarvinnut ambulanssikuljetusta sairaalaan tai kieltäytyi siitä itse.

Päivystyspoliklinikoille kirjattiin silti yli 11 000 käyntiä epileptisen kohtausten vuoksi. Päivystyskäyntien kuormitus oli väestöpohjaan suhteutettuna ensihoitoa vähäisempää.

Lähes kaksi kolmasosaa epileptisen kohtausten vuoksi hoidetuista potilaista oli miehiä, joiden keski-ikä oli noin 50 vuotta.

Lue myös

Tehohoitoa vaati alle kahdeksan prosenttia sairaalahoidetuista potilaista. Hoitoketjusta aiheutui vuosittain 6,8 miljoonan euron kustannukset, jotka vastaavat 0,5 prosenttia tutkimusalueen erikoissairaanhoidon menoista.

– Tutkimus osoittaa, että hoitoketjun tehostamiseksi tarvitaan lisää tietoa epileptisen kohtauksen tunnistamisesta. Tärkeää olisi kohdistaa terveydenhuollon resurssit oikein ja tarjota kiireellistä hoitoa sitä tarvitseville potilaille. Olennaista on tunnistaa myös ne potilaat, jotka eivät tarvitse hoitoa, vaan joilla on kyse tavanomaisesta epilepsiasairauteen liittyvästä kohtauksesta, kertoo LT, neurologian erikoislääkäri Leena Kämppi Husin tiedotteessa.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030