Terveydenhuolto

Etenelle uusi kokoonpano

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (Etene) on asetettu kaudelle 2022­–2026.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Puheenjohtajana toimii asiantuntijalääkäri Kati Myllymäki (Soste Suomen sosiaali ja terveys ry) ja varapuheenjohtajana sosiaalietiikan dosentti Janne Nikkinen (Helsingin yliopisto).

Lääkäriliiton terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski toimii neuvottelukunnassa terveydenhuollon ammattilaisia edustavana jäsenenä.

Etenen toiminta perustuu potilaslakiin ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Neuvottelukunnan toiminnan tarkoituksena on potilaan ja asiakkaan perusoikeuksien, ihmisarvon, itsemääräämisen, yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä hyvän hoidon, hoivan, palvelun ja kohtelun edistäminen sosiaali- ja terveysalalla.

Lue myös

Etene toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, eduskunnan, muiden ministeriöiden ja valtion laitosten kanssa. Yhteistyötapaamisia ja -tilaisuuksia järjestetään muun muassa kansallisten eettispainotteisten neuvottelukuntien ja alueellisten toimijoiden kanssa. Etene tekee yhteistyötä myös tiede- ja koululaitosten, järjestöjen, median ja kansalaisten kanssa.

Etenen kokoonpano 2022-2026

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030