Terveydenhuolto

Eurooppa kieltää tiettyjen mikrobilääkkeiden käytön eläimille

Suomessa mikrobilääkkeiden käyttöä eläimille on rajoitettu lainsäädännöllä jo vuodesta 1998.

Hanna Kauppinen

Adobe/AOP

Euroopan komissio on julkaissut luettelon mikrobilääkkeistä ja -lääkeryhmistä, joiden käyttö eläimille on kiellettyä Euroopan unionissa siirtymäajan jälkeen. Suomessa jo 1990-luvulta saakka käytössä ollut vahva keino suitsia mikrobilääkeresistenssiä otetaan siis nyt lainsäädännöllä käyttöön koko unionissa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) kertoo tiedotteessaan .

Suomessa tiettyjen mikrobilääkkeiden käyttöä eläimille on rajoitettu lainsäädännöllä jo vuodesta 1998. Vain ihmisen infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden luetteloa aletaan soveltaa 9. helmikuuta 2023. Luettelossa olevia antibiootteja sekä virus- ja alkueläinlääkkeitä ei saa sen jälkeen käyttää eläimille.

Lue myös

Suomessa asetuksen soveltaminen aiheuttaa vain vähän muutoksia eläinten hoitokäytänteisiin. Antibiootteja käytetään Suomessa eläimille maltillisesti.

Mikrobilääkeluettelo perustuu Euroopan lääkeviraston delegoidussa asetuksessa hyväksyttyihin kriteereihin. Työhön osallistui ihmis- ja eläinlääketieteen, mikrobiologian sekä parasitologian asiantuntijoita eri tiedeyhteisöistä.

Tiedotteen mukaan asetuksen sisältöä tullaan päivittämään uuden tiedon valossa.

Kirjoittajat

Hanna Kauppinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030