Terveydenhuolto

Eutanasia jakaa yhä lääkärit

Leirit puolesta ja vastaan ovat yhtä suuret. Nuoret ja miehet suhtautuvat muita myönteisemmin, palliatiivisen lääketieteen lääkärit kielteisemmin.

Pekka Nykänen

Lääkäriliitto selvitti jäsentensä näkemyksiä eutanasiaan ja lääkäriavusteiseen itsemurhaan Tampereen yliopiston kanssa. Sähköpostikysely lähti liiton kaikille jäsenille.

Vastauksia tuli 8 857, joka on vajaa kolmasosa kyselyn saaneista.

Tavoite oli saada ajantasaista tietoa eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa koskevista mielipiteistä. Lääkäriliiton valtuuskunta päättää toukokuussa, muutetaanko liiton nykyistä, eutanasiaan kielteisesti suhtautuvaa kantaa.

Kyselyä on tehty vuodesta 1993 kymmenen vuoden välein.

Jakautuminen vahvaa

Tasapeli.

Näin voisi tulosta kuvata.

29 prosenttia vastaajista oli ennakkotietojen mukaan täysin samaa mieltä siitä, että eutanasia tulisi Suomessa laillistaa. Yhtä suuri osuus oli täysin eri mieltä.

Tutkimusryhmää vetävä palliatiivisen lääketieteen professori Juho Lehto Tampereen yliopistosta kertoo jakautumisen vahvuuden yllättäneen hänet.

– Selkeästi puolesta ja vastaan olevat ääripäät olivat aika voimakkaita, hän sanoo.

Lievemmin kantansa ilmaisseitakin toki oli. Jos heidät ottaa mukaan, tasapeli kallistuu toisen voitoksi: osittain eutanasian laillistamista kannattavia oli enemmän kuin vastustavia.

Siis laillistamista kannattavien niukka voitto. Tai ainakin eutanasiaan myötämielisesti suhtautuvien.

Lehto jarruttelee.

– Jokainen voi tulkita, miten hyväksi näkee, mutta itse en lähtisi yhdistelmään vastaajaryhmiä noin. Ne ovat eri vastauksia, hän sanoo.

Uusia elementtejä

Entä tulisiko lääkärin voida avustaa potilasta itsemurhassa?

Ajatusta ei kannateta kovin vahvasti, mutta osittain kannattajia löytyy runsaasti.

Kysymysten liikkuessa lähemmäs lääkäriä itseään näkemysten jakaumat muuttuvat. Jos eutanasia olisi sallittua, 43 prosenttia ilmoittaa ettei voisi sitä itse missään nimessä harjoittaa. 13,5 prosenttia suostuisi.

Lehto tulkitsee, että lääkärille on eri asia pohtia eutanasiaa ihmisenä kuin osana ammattikuntaa.

– Ammatillisuus tuo pohdintaan uusia elementtejä. Lääkäri joutuu pohtimaan, miten eutanasia järjestettäisiin ja ketkä sitä tekisivät.

Kysely tuotti vapaisiin kenttiin 23 000 vastausta. Lehto odottaa niistä vastausta siihen, miksi eutanasia nähdään yleisellä tasolla toisin kuin lääkärin roolista.

Pohdinnan paikka

Merkittävä löydöksenä Lehto pitää palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden hankkineiden mielipiteitä. Niitä kysyttiin ensimmäisen kerran.

Kuolevien kanssa töitä tekevien näkemyksen voi tulkita olevan muita painavampi.

– Kriittisyys oli yllättävän voimakasta. Erityisesti se, miten selkeästi he ilmoittivat etteivät ole itse valmiita eutanasiaan osallistumaan.

Tulos on Lehdon mukaan professiolle pohdinnan paikka. Jos kuolevien kanssa töitä tekevät eivät ole siihen valmiita, ketkä eutanasia-arvioita ja itse eutanasiaa sitten tekisivät.

Pitäisikö kantaa muuttaa?

Lääkäriliiton valtuuskunnalle kyselyn tärkein kysymys kuului ehkä näin: tulisiko liiton muuttaa eutanasiaan liittyvää kantaansa?

Kyllä sanoi 44,8 prosenttia. 37,4 prosenttia ei.

Entä tulisiko liiton muuttaa lääkäriavusteiseen itsemurhaan liittyvää kantaansa?

32 prosenttia sanoi kyllä. 47,8 prosenttia ei.

Lehto selittää näennäistä ristiriitaa käsitteiden epäselvyydellä ja kysymyksen muotoilulla.

– Lääkäriavusteisen itsemurhan käsite saattaa olla osalle hieman vieras. Tässä ilmaistiin varmasti myös vastustusta siihen, että lääkäri velvoitettaisiin itsemurhassa avustamiseen, hän arvioi.

Jatkoa seuraa

Entä tulevaisuus? Mihin suuntaa näkemykset ovat menossa?

Lineaarisuus on vahvaa.

Täysin eutanasian kannalla olevien lääkäreiden osuus kasvaa jatkuvasti, ja kulmakerroin on ollut kymmenen vuoden välein vakio. Ajatus lääkärin rankaisemisesta itsemurhan avustamisesta kannatetaan myös jatkuvasti vähemmän.

Aineiston tulkinta jatkuu Lehdon mukaan kansainvälisissä tiedejulkaisuissa. Myös vapaiden vastausten analyysistä on tarkoitus raportoida.

Sairaanhoitajaliiton kanssa tehdään kysely sairaanhoitajille tämän vuoden aikana. Kokonaisuuteen kuuluu myös kansalaiskysely.

Kirjoittaja

Pekka Nykänen


Faktat

Määritelmät

Eutanasia

Lääkäri päättää vapaaehtoisesta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä tarkoituksellisesti henkilön elämän antamalla lääkkeitä.

Lääkäriavusteinen itsemurha

Lääkäri saattaa henkilölle vapaaehtoisesta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä käyttöön lääkkeitä, joita ottamalla voi tehdä itsemurhan.

Nykyinen kanta

Eutanasia

Lääkäriliitto vastustaa eutanasian laillistamista.

Lääkäriavusteinen itsemurha

Lääkäriliitto vastustaa sitä, että lääkärit ammattikuntana velvoitettaisiin tekemään toimenpiteitä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on jouduttaa potilaan kuolemaa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030