Terveydenhuolto

Filha ry tarjoaa verkkokursseja koronasta toipuville

Pitkittyneesti oireilevia ihmisiä on Suomessa tuhansia ja heillä on suuri tarve hoidolle, kuntoutukselle ja tuelle.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Keuhkoterveyden asiantuntijajärjestö Filha ry tarjoaa hankkeen keinoin tietoa ja tukea koronan jälkeen pitkittyneesti oireilevien omatoimiseen toipumiseen. Järjestö on käynnistänyt Koronasta kuntoon -hankkeen, joka tarjoaa tietoa ja tukea oireileville.

Hoidolle, kuntoutukselle sekä tuelle nähdään olevan suuri tarve. Suomessa on tuhansia koronan jälkeen pitkittyneesti oireilevia ihmisiä. Oireet ovat yksilöllisiä, moninaisia ja usein luonteeltaan aaltoilevia. Ne voivat koskea useita elinjärjestelmiä, ja syitä oireilun taustalla voi olla monia. Näin ollen toipuminenkin on yksilöllistä.

Hanke ei ota kantaa yksilöiden henkilökohtaiseen terveydentilaan eikä järjestä hoitoa, kuntoutusta tai terapiaa, vaan niistä osallistujat huolehtivat itse. Toiminta täydentää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Kumppanina toimii Hengitysliitto ry.

Verkkokursseja ja vertaisryhmiä

Hankkeen toiminta koostuu maksuttomista verkkokursseista sekä verkkovertaisryhmistä. Avoimella verkkokurssilla saa tietoa pitkittyneistä koronaoireista sekä niistä toipumisesta. Kurssien aiheina ovat muun muassa turvallinen liikkuminen ja liikunta, rasituksensieto ja omaseuranta, rentoutuminen ja hengitys, itselle tärkeiden asioiden vahvistaminen, sosiaaliturva ja palvelut, sekä usein kysytyt kysymykset.

Intensiiviverkkokurssilla syvennytään edellä mainittuihin teemoihin. Kurssilla järjestetään asiantuntijoiden ohjaamia ryhmätapaamisia verkossa. Koronasta kuntoon -verkkovertaisryhmissä osallistuja voivat jakaa kokemuksiaan. Vertaisohjaajat saavat koulutuksen toimintaan.

Lue myös

Verkkokurssien sisältöjä ja verkkovertaisryhmien toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhdessä osallistujien kanssa. Hankkeen suunnitteluvaiheessa keväällä 2021 Filha toteutti verkkokyselyn pitkittyneestä koronasta oireileville. 207 vastaajan antamista vastauksista nousi esille tiedon ja tuen tarve. Vastaajista 92 prosenttia koki fyysisen suorituskyvyn heikommaksi kuin ennen sairastumista. Yksi suuri liikkumista estävä tekijä oli pelko hengenahdistuksesta. Tiedon tarpeesta kertoi 68 prosenttia ja 43 prosenttia koki tarvetta mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Vastaajista 64 prosenttia koki vertaistuen edistäneen omaa toipumistaan. 

Avoin verkkokurssi, haku intensiivikurssille ja haku verkkovertaisryhmiin avataan 31.5.2022. Lisätietoa toiminnasta löytyy osoitteesta www.koronastakuntoon.fi

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030