Terveydenhuolto

Fimea aloitti tutkimuksen riskilääkkeiden luokituksesta 

Valmis luokitus julkaistaan Fimean verkkosivuilla alkuvuonna 2023.

Ulla Toikkanen

Adobe/AOP

Fimea aloitti Delfoi-tutkimuksen elokuun lopussa. Projektityöryhmä valitsi kyselyyn sisällytettävät potentiaaliset riskilääkkeet kansainvälisten suuren riskin lääkkeiden luokitusten ja kirjallisuuden avulla.

Ensimmäisellä kyselykierroksella kantaa otti 51 asiantuntijaa. Asiantuntijoilla oli myös mahdollisuus ehdottaa uusia lääkkeitä arvioitavaksi kyselyyn.

Lokakuun alussa käynnistyvällä toisella kierroksella arvioidaan uudelleen niiden lääkkeiden soveltuvuutta kansalliseen riskilääkeluokitukseen, jotka eivät saavuttaneet luokitukseen mukaan ottoa selkeästi puoltavaa tai kieltävää yksimielisyyttä.

Lue myös

Lisäksi toisella kyselykierroksella arvioidaan mukaan otettavien lääkkeiden riskejä, jotka liittyvät joko lääkeaineeseen tai lääkehoitoprosessiin.

Kolmannessa kyselyssä syvennytään lääkkeiden riskien hallinnan kuvauksien arviointiin ja kommentointiin. 

Riskilääkeluokituksen tietosisältö muodostetaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Valmis luokitus julkaistaan Fimean verkkosivuilla alkuvuonna 2023.

Kirjoittajat

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030