Terveydenhuolto

Fimea on julkaissut kansallisen riskilääkeluokituksen 

Tavoitteena on tukea ja edistää lääkitysturvallisuuden varmistamista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Suuren riskin lääkkeillä tarkoitetaan lääkkeitä, joiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Oikein käytettynä ne eivät välttämättä aiheuta enempää vaaratilanteita kuin muut lääkkeet, mutta niiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa potilaalle vakavia seurauksia.

Kansallinen riskilääkeluokitus auttaa tunnistamaan keskeisiä suuren riskin lääkkeitä ja varmistamaan niiden turvallisen käytön. Luokitus tukee lääkehoitojen suunnittelua ja toteutusta sekä kliinistä päätöksentekoa.

Luokituksessa kuvataan siihen kuuluvien lääkkeiden vakavat seuraukset sekä merkittävimmät riskit. Lääkkeiden riskit perustuvat pääasiassa lääkkeen ominaisuuksiin sekä puutteisiin tai inhimilliseen virheeseen lääkkeen asianmukaisessa käytössä tai hoidon toteuttamisessa.

Lue myös

Luokitukseen kuuluvat esimerkiksi veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet, insuliinit sekä monet syöpälääkkeet. Luokitus ei lähtökohtaisesti huomioi esimerkiksi yksittäisiä potilasryhmiä tai erikoisalakohtaisia lääkityksiä.

Luokitusta koskeva kehittämistyö jatkuu, jotta luokitus saadaan mahdollisimman hyödynnettävään muotoon. Fimean jo aiemmin tuottama tietokanta iäkkäiden lääkehoidon tueksi, Lääke75+, on osa Fimean Lääkehakua ja saatavissa avoimena datana. Kansallinen riskilääkeluokitus tullaan viemään vastaavaan muotoon.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030