Terveydenhuolto

Fimea: Uusia tehokkaita antibiootteja tarvitaan nopeasti

Antibioottien hallittu käyttö ei yksin riitä antibioottiresistenssin hallintaan.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Kymmenen viime vuoden aikana sekä antibioottien kokonaiskulutus että laajakirjoisten antibioottien kulutus ovat vähentyneet Suomessa Fimean mukaan.

Siitä huolimatta samaan aikaan suolistobakteerien, kuten Escherichia colin, resistenssi on lisääntynyt Suomessa. 

Antibioottien hallittu käyttö ei yksin riitä antibioottiresistenssin hallintaan tuoreen tutkimustiedon perusteella. Antibioottipulan välttämiseksi ja modernin terveydenhuollon turvaamiseksi tarvitaan nopeasti uusilla vaikutusmekanismeilla toimivia tehokkaita bakteeriantibiootteja sekä uusia hoitomuotoja infektiotauteihin.

Näiden lisäksi vanhat, tiettyihin bakteereihin vaikuttavat kapeakirjoiset antibiootit, kuten penisilliini, ja kapeakirjoiset virtsatietulehduslääkkeet tulisi pitää markkinoilla.

– Antibioottiresistenssin uhka koskettaa sekä ihmisten että eläinten terveyttä, sanoo Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen tiedotteessa.

Hänen mukaansa ilman laajaa keinovalikoimaa ja globaalia yhteistyötä antibioottien saatavuustilanne voi kriisiytyä jo tulevina vuosina. Antibioottiresistenssin lisääntymisen myötä terveydenhuoltomme palaisi aikaan, jolloin antibiootteja ei vielä ollut keksitty. Tällöin tavallisetkin infektiot olisivat jälleen potilaalle kohtalokkaista.

Lue myös

Lääkekehitys tarvitsee taloudellista tukea 

Euroopan lääkevirasto Ema, Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC, Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ottivat kantaa antibioottiresistenssin uhkaan yhteisraportissaan. Ne korostavat, että tilanteen hallintaan ja uusien hoitokeinojen saamiseksi tarvitaan vahvaa kansainvälistä poliittista tahtoa sekä yhteiskunnan eri toimijoiden taloudellista sitoutumista.

Akateeminen tutkimus kaipaa rahoitusta ja lääketeollisuus taloudellisia kannustimia voidakseen jatkaa antibioottien kehitystyötä, jotta markkinoille saadaan vihdoin uusia tehokkaita bakteeri-infektioiden hoitokeinoja useiden vuosien jälkeen.

Suomessa toimii kansallinen mikrobilääkeresistenssin torjunnan asiantuntijaryhmä MTKA, jossa on edustajia eri hallinnonaloilta. Asiantuntijaryhmä on julkaisut toimenpideohjelman antibioottiresistenssin hallinnaksi vuosille 2017–2021. Se päivittää ohjelmaa parhaillaan.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030