Terveydenhuolto

Hallinto-oikeus: Pohteen päätös hallintomallista on lainvastainen

Kyse on terveydenhuoltolain määrittämästä vastaavan lääkärin asemasta ja toimivallasta.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Pohteen eli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuusto teki maaliskuussa 2022 hallintomallistaan päätöksen, jossa vastaavan lääkärin toimivaltaa siirrettiin osittain muille toimijoille: järjestämisjohtajalle, toimialajohtajille ja johtajaylihoitajalle.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on nyt tehnyt ratkaisun, jonka mukaan päätös oli lainvastainen.

Terveydenhuoltolain mukaan vastaavan lääkärin pitää johtaa hyvinvointialueen tarjoaman terveyden- ja sairaanhoidon järjestämistä ja tuottamista.

Hallinto-oikeus toteaa, että terveydenhuoltolain 57 §:n perusteella vastaavan lääkärin tehtäviin kuuluu suoraan laista johtuvia terveyden- ja sairaanhoidon johtamis- ja valvontatehtäviä sekä terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvien prosessien ohjeistamista ja seurantaa. Terveydenhuoltolaki edellyttää vastaavalta lääkäriltä näissä tehtävissä kokonaisvastuunkantamista sekä päätösvaltaa terveyden- ja sairaanhoidon resurssien allokoinnissa.

Tästä seuraa, että terveydenhuollon toimintayksikön vastaavan lääkärin aseman organisaatiossa tulee olla sellainen, että hän pystyy tosiasiallisesti myös vastaamaan lakisääteisistä velvoitteistaan. Tämä edellyttää, että hänellä on päätösvalta ja vastuu toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä tavalla, joka mahdollistaa terveydenhuollon toimintayksikön kokonaisvaltaisen johtamisen.

Lue myös

Hallinto-oikeuden mukaan tämä ei toteudu tai jää ainakin tulkinnanvaraiseksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston päätöksellä voimaan astuneessa hallintosäännössä.

Hallintosäännössä ei myöskään ole riittävän selvästi kirjattu muiden terveydenhuollon toimintayksikköön tai terveydenhuollon palvelutuotantoon kuuluvien johtavien viranhaltijoiden päätöksentekovaltaa suhteessa vastaavaan lääkäriin. Näin ollen hallintosääntöä on pidettävä lainvastaisena, todetaan hallinto-oikeuden päätöksessä.

Hallinto-oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030