Terveydenhuolto

Hallituksen esitys lausunnolle Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden päivystyksestä 

Muutos päivystyssääntelyyn mahdollistaisi nykyisenlaisen sairaalaverkon ylläpidon.

Ulla Toikkanen

Adobe/AOP

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja esityksestä, jolla mahdollistettaisiin useamman kuin yhden ympärivuorokautisen yhteispäivystysyksikön ylläpito Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla. Ehdotettu muutos päivystyssääntelyyn mahdollistaisi nykyisenlaisen sairaalaverkon ylläpidon.

Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla yhdistyy kaksi erillistä sairaanhoitopiiriä, joilla kummallakin on ollut vuosikymmenet oma keskussairaala. Hyvinvointialueen toisessa sairaalassa ei voitaisi ilman säädösmuutoksia jatkaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautista yhteispäivystystä sote-uudistuksen vuoksi.

Eduskunta on edellyttänyt, että hallitus turvaa Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden riittävän palvelutason ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin sen varmistamiseksi.

Lue myös

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueet voisivat ylläpitää useampaa kuin yhtä ympärivuorokautisesti päivystävää yhteispäivystysyksikköä sairaaloidensa yhteydessä, jos väestön palvelutarve sitä edellyttää. Ylläpito ei myöskään saa vaarantaa hyvinvointialueen toiminnalle asetettujen velvoitteiden noudattamista. Mahdollisuus säädettäisiin toistaiseksi voimassa olevaksi. Näillä hyvinvointialueilla on tämä mahdollisuus vuoden 2032 loppuun voimassa olevassa laissa.

Esitys on lausunnolla 4. marraskuuta asti.

Kirjoittajat

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030