Terveydenhuolto

Hallitus esittää biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa

Säästyneet rahat käytettäisiin hyvinvointialueiden ja hoitajamitoituksen hyväksi.

Maria Nummela
Adobe/AOP

Lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi insuliinivalmisteiden apteekkivaihto otettaisiin käyttöön vaiheittain kahden vuoden aikana.

Apteekeilla on velvollisuus lääkkeen toimituksen yhteydessä antaa asiakkaalle lääke- ja hintaneuvontaa. Potilasturvallisuuden varmistamiseksi apteekkien neuvontavelvoitetta täydennettäisiin siten, että apteekin vaihtaessa biologisen lääkkeen tai biosimilaarin, ostajalle olisi annettava lääke- ja laiteneuvonta.

Samalla sairausvakuutuslakia muutettaisiin siten, että viitehintajärjestelmässä voitaisiin muodostaa viitehintaryhmiä, joihin kuuluisi alkuperäisiä biologisia lääkkeitä ja biosimilaareja.

Lääkkeen saama korvaus tulisi pohjautumaan lääkevalmisteesta perittyyn hintaan. Tämä maksettaisiin, kun viitehintaryhmään sisältyvä lääke olisi biologinen tai biosimilaari, joka olisi toimitettu ehdotetun lääkevaihtosääntelyn mukaisesti.

Lue myös

Esityksen tarkoitus on vähentää lääkekustannuksia ja karsia valtion lääkekorvausmenoja. Näin rahoitusta voitaisiin ohjata hyvinvointialueille ja mahdollistetaan osaltaan valtion rahoitus hoivahenkilöstön vähimmäismitoitukselle.

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja täydentävään talousarvioesitykseen.

Apteekkivaihto on ollut käytössä Suomessa vuodesta 2003 ja viitehintajärjestelmä vuodesta 2009.

Kirjoittaja

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030