Terveydenhuolto

Hallitus on antanut esityksensä translaista

Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen eriytettäisiin lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista, pakkosterilisaatio poistuisi.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Hallitus on antanut esityksensä laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi, eli niin sanotun translain uudistuksesta.

Esityksen mukaan hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuisi henkilön omaan selvitykseen sukupuolen kokemuksesta. Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen eriytettäisiin lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista.

Henkilö voitaisiin vahvistaa kuuluvaksi toiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän esittää selvityksen siitä, että pysyvästi kokee kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen.

Laista poistuisi siinä nyt oleva vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä.

Lue myös

Hakemus Digi- ja väestövirastolle

Henkilön pitäisi olla täysi-ikäinen ja Suomen kansalainen, tai hänellä pitäisi olla asuinpaikka Suomessa. Hakemus tehtäisiin kirjallisena Digi- ja väestötietovirastolle, joka informoisi hakijaa hakemuksen käsittelystä ja sukupuolen vahvistamisen oikeusvaikutuksista.

Muuta lainsäädäntöä sovellettaessa vahvistettua sukupuolta pidettäisiin henkilön sukupuolena, ellei toisin säädetä. Esimerkiksi asevelvollisuus määräytyisi vahvistetun sukupuolen mukaan.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030