Terveydenhuolto

Hammaslääkäriliitto: Uuden Kela-korvausmallin tulee turvata potilaille nykyistä parempi hammashoito

Suuhygienistin hoidossa pitäisi olla mahdollista käydä kaksi kertaa vuodessa ilman hammaslääkärin lähetettä.

Ulla Ora
Adobe

Hammaslääkäriliiton mielestä uutta Kela-korvausmallia tulee kehittää niin, että se kannustaa säännölliseen ja ennalta ehkäisevään hoitoon sekä vähentää hoidon tarvetta. Mallin tulee parantaa hoidon saatavuutta ja lyhentää julkisen puolen hoitojonoja.

Potilasturvallisuuden varmistamiseksi hammaslääkärin tulee jatkossakin päättää potilaan hammaslääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kesäkuussa lausuntoja , jossa ehdotetaan muutoksia sairausvakuutuslakiin. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2025 alussa.

Esitys sisältää Hammaslääkäriliiton mukaan avoimia kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi suun terveydenhuollon ammattilaisten väliseen työnjakoon ja vastuukysymyksiin potilaan hoidosta.

Suun terveydenhuollon osalta esityksessä ehdotetaan esimerkiksi suuhygienistin antaman hoidon korvattavuuden muuttamista niin, että suuhygienistin hoidossa olisi mahdollista käydä kaksi kertaa vuodessa ilman hammaslääkärin lähetettä.

– Potilaan hoito perustuu kuitenkin aina hammaslääkärin tekemään diagnoosiin ja kokonaisarvioon suunterveydestä. Hammaslääkäri päättää ammattihenkilölain mukaan potilaan hammaslääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta, eikä tästä ole mahdollista poiketa, muistuttavat Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa ja asiantuntijahammaslääkäri Anna Chainier .

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutosta myös suun perustutkimuksen korvausväliin. Hammaslääkärin tekemä suun ja hampaiden tutkimus korvattaisiin esityksen mukaan joka neljäs kalenterivuosi terveelle aikuiselle, jolla ei ole suun sairauksia eikä niiden riskitekijöitä.

Tänä keväänä julkaistussa Suun tutkimus- ja hoitovälin määrittämistä koskevassa Hyvä käytäntö -konsensussuosituksessa aikuisen suun tutkimusvälin tulee olla hammaslääkärin yksilöllisesti määrittämä väli, joka voi vaihdella 24 kuukaudesta 48 kuukauteen riippuen potilaan tilanteesta.

Lue lisää: Lääkäriliitto ei kannata uutta Kela-korvausmallia

Kirjoittaja

Ulla Ora

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030