Terveydenhuolto

Helsingin palkanmaksujärjestelmän ongelmista valmistui selvitys

Useita kehityskohteita tunnistettiin.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Helsingissä on ollut suuria palkanmaksun ongelmia sen jälkeen, kun kaupunki otti käyttöön uuden Sarastia-palkkajärjestelmän keväällä 2022. Pormestari Juhana Vartiainen tilasi järjestelmän käyttöönotosta ulkopuolisen selvityksen, jonka tavoitteena oli löytää keskeisimmät ongelmakohdat. 

Selvityksen mukaan uuden palkkajärjestelmän käyttöönotossa ja muutoksessa ei ollut tahoa, jolla olisi ollut vastuu, tarvittavat välineet ja valta viedä uudistus kokonaisvaltaisesti läpi. Johtopäätöksenä on, että jatkossa isot hankkeet tulee vastuuttaa selkeästi, ja niitä tulee johtaa suoraviivaisemmin.

Selvityksessä kävi myös ilmi, että Sarastia-yhtiöllä oli useita samanaikaisia projektitoimituksia muun muassa hyvinvointialueille. Ennen järjestelmävalintaa ja käyttöönottoa kaupungin olisi pitänyt huolellisemmin varmistaa yhtiön toimituskyky.

Lue myös

Järjestelmän käyttöönotto suunniteltiin ja resursoitiin puutteellisesti. Riskejä ei tunnistettu riittävällä tarkkuudella. Virheellisiä palkkoja meni korjaamattomina maksuun ja ongelmat kumuloituivat. Selvityksen mukaan käsipareja oli, mutta liikelaitoksen johtaminen ja ohjaaminen oli puutteellista.

– Palkkajärjestelmän käyttöönotossa epäonnistuttiin vakavasti ja inhimilliset seuraukset ovat olleet valtavat. Teemme joka päivä kaikkemme tilanteen saattamiseksi normaaliin, pormestari Vartiainen vakuuttelee tiedotteessa.

Selvityksen teki Valor Partners Oy.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030