Terveydenhuolto

Hoitovelan purkaminen on hidasta

Jonot kiireettömään erikoissairaanhoitoon pidentyivät vuonna 2022 lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä edellisvuoteen verrattuna.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Joulukuun 2022 lopussa yli 160 000 potilasta odotti pääsyä kiireettömään erikoissairaanhoitoon sairaanhoitopiirien sairaaloihin. Tämä on yli 2 000 potilasta enemmän kuin vuotta aiemmin.

Jonottaneista 12,7 prosenttia eli yli 20 000 potilasta oli odottanut hoitoonpääsyä yli puoli vuotta. Joulukuun 2021 lopussa yli puoli vuotta odottaneita potilaita oli 6,8 prosenttia eli yli 10 800 potilasta. Pitkään eli yli puoli vuotta odottaneiden määrä on kasvanut vuodesta 2019 asti.

Tiedot käyvät ilmi THL:n erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastoista.

Potilaat odottivat joulukuussa 2022 kiireetöntä erikoissairaanhoitoa keskimäärin 57 vuorokautta.

Lue myös

Pisin odotusaika oli Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä (mediaani 82 vrk) ja lyhyin Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä (mediaani 22 vrk).

Erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä oli edelleen pienempi kuin ennen koronaepidemiaa. Joulukuun 2022 lopussa lähetteitä oli neljä prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2021.

Vaikka lähetteiden määrä on laskenut, kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottavien määrä on silti kasvanut, eikä jonoja ole pystytty purkamaan. 

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030