Terveydenhuolto

Hukatut vuodet

Suomi menettää joka vuosi 175 000 elinvuotta estettävissä oleviin syihin. Kipukohdat vaihtelevat alueittain.

Pekka Nykänen

Alkoholi, itsemurhat ja sydänsairaudet. Miehet ennen naisia, ja Itä-Suomessa pahinta.

Onni ei tunnetusti mene Suomessa tasan. Jos asuinpaikka, elintavat ja sukupuoli eivät osu kohdilleen, kuolema voi kohdata muita aiemmin. Jää elämää elämättä.

Hukatut elinvuodet ovat erityisen tärkeitä nyt, kun hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on siirtynyt osin hyvinvointialueiden vastuulle. Työ on mahdollista suunnata uudelleen.

Olisiko hukattuja elinvuosia siis estettävissä?

Mihin kuolemansyihin ja väestöryhmiin pitäisi keskittyä?

Suunta oikea

Faktapohjaa alueiden päätöksille ovat äskettäin tuottaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä konsulttiyritys Finnish Consulting Group FCG.

Molemmat käyttävät mittarina ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia (PYLL, potential years of life lost). Mukaan lasketaan vuodet, jotka ihmiset olisivat voineet keskimäärin elää kauemmin, jos kuolinsyy olisi hoidettu ja ehkäisty kunnolla.

Perusviesti on selkeä: vältettävissä oleva ennenaikainen kuoleminen vähenee, miehillä vieläpä naisia nopeammin.

Hukkaan menee silti yhä 175 000 elinvuotta joka vuosi. Puolitoista viikkoa henkeä kohti.

Kansaa sysäävät ennenaikaiseen hautaan alkoholi, itsemurhat sekä iskeemiset sydänsairaudet. Miehillä myös tapaturmat.

Mitä vihreämpää, sitä vähemmän turhaan menetettyjä vuosia suhteessa maan keskiarvoon. Mitä sinisempää ja punaisempaa, sitä enemmän. Vähiten menetettyjä vuosia on kuitenkin Ahvenanmaalla.

Jopa 75 prosenttia hukkavuosista olisi kuitenkin vältettävissä, jos hoito ja ehkäisy olisivat kunnossa, FCG laskee.

Erot eivät kutistu

Hyvinvointialueille antavat ajattelemisen aihetta erityisesti alueelliset erot.

Itä- ja Pohjois-Suomessa asuvat menettivät elinvuosia pääsääntöisesti enemmän kuin länsi- ja eteläsuomalaiset, eivätkä erot ole tasoittuneet. 

Heikoimmin pärjätään Kainuussa. Siellä kuluu FCG:n mukaan hukkaan 60 prosenttia enemmän vuosia kuin Pohjanmaalla, jossa PYLL-indeksi on Manner-Suomen parhain.

Manner-Suomen siksi, että pienin PYLL-indeksi on Ahvenanmaalla.

Lue myös

Tärkeimmät alue-eroja aiheuttavat kuolemansyyt olivat verenkiertoelinten sairaudet, alkoholi ja tapaturmat. Joillain alueilla kolmen kärkeen mahtuu myös syöpä.

Monella hyvinvointialueella elinvuosia syövät myös huumeet – mitä etelämmäs mennään, sitä todennäköisempää tämä on. Koko maassa huumeiden osuus vältettävissä olevista hukkavuosista on 10 prosenttia. Itsemurhilla osuus on 12 prosenttia.

Eroja voivat selittää alueiden sosioekonomiset erot. Pienituloisuus on yleisempää ja korkea-asteen koulutus harvinaisempaa idässä ja pohjoisessa.

Sukupuolten välinen ero on yhä huima. Miehet menettävät elinvuosia 130 prosenttia naisia enemmän.

Lisätty kartaan värit selittävä kuvateksti 16.2.2023 klo 9.50

Kirjoittaja

Pekka Nykänen


Faktat

PYLL (potential years of life lost)

PYLL on kansainvälisesti laajalti käytetty hyvinvoinnin ja terveyden mittari

Mittaa yläkäsitteenä kaikkia ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia, mutta usein keskitytään turhiin menetyksiin. Pohjalla on diagnosoitu kuolinsyy, joka olisi voitu hoitaa tai ehkäistä

THL:n tarkastelussa normaaliksi eliniäksi on määritelty 80 vuotta. Jos 40-vuotias kuolee, syntyy 40 menetettyä elinvuotta. FCG:llä raja on 75 vuotta.

Vuodet muunnetaan indeksiksi, joka kertoo menetetyt elinvuodet 100 000 asukasta kohden vuodessa suhteutettuna standardiväestöön. Näin vertailu on mahdollista

Kertoo kuolemista, mutta nostaa ennen kaikkea esiin hyvinvoinnin ja terveyden puutteita

Alueiden akuuteimmat kipukohdat

Ahvenanmaa

Miesten kokonais-PYLL heikentynyt kymmenessä vuodessa

Etelä-Karjala

Naisten huumemenetykset eivät vähene kuten miesten

Etelä-Savo

Miesten huumekuolemat lisääntyneet

Etelä-Pohjanmaa

Naisten itsemurhamenetykset lisääntyneet

Helsinki

Hengityselinsairauksiin menetetään maan keskiarvoa enemmän

Itä-Uusimaa

Naisten aivoverisuonisairauksien menetykset suuria

Kanta-Häme

Rintasyöpämenetykset lisääntyneet

Kainuu

Menettää eniten vuosia koko maassa

Keski-Pohjanmaa

Suuret menetykset liikenneonnettomuuksissa

Keski-Suomi

Diabeteskuolemiin menetettävät vuodet kehittyneet negatiivisesti

Keski-Uusimaa

Miesten huumemenetykset kasvussa

Kymenlaakso

Alkoholi- ja huumemenetykset maan korkeimmat

Lappi

Naisten menetykset kasvaneet kymmenessä vuodessa

Länsi-Uusimaa

Naisten itsemurhat

Pirkanmaa

Paljon menetyksiä murhiin ja tappoihin

Pohjanmaa

Paljon menetyksiä miesten liikenneonnettomuuksiin

Pohjois-Karjala

Syöpämenetykset huolestuttavat

Pohjois-Pohjanmaa

Paljon menetyksiä liikenneonnettomuuksiin

Pohjois-Savo

Paljon menetyksiä hengityselinsairauksiin

Päijät-Häme

Naisten kokonais-PYLL maan heikoin

Satakunta

Paksusuolensyövän menetykset huolestuttavat

Vantaa-Kerava

Huumemenetykset lisääntyneet

Varsinais-Suomi

Naisten murha- ja tappomenetykset korkeat

Lähde: FCG

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030