Terveydenhuolto

Hybridityössä voidaan nyt parhaiten

Erityisen kovilla ovat johtajat ja nuoret, osoittaa Työterveyslaitoksen tutkimus.

Anne Seppänen

Adobe/AOP

Suomalaiset arvioivat työkykynsä nyt huonommaksi kuin ennen koronaa. Erityisesti tukea tarvitsevat johtajat ja nuoret.

Tämä ilmenee Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -seurantatutkimuksesta, joka aloitettiin jo ennen koronaa loppuvuonna 2019. Seurannassa on kerätty tietoa työhyvinvoinnista ja työasenteista säännöllisesti, noin puolen vuoden välein.

Siinä missä työssä tylsistyminen yleistyi ensimmäisenä pandemiavuonna etätyössä, nyt ilmiöön liittyvät työn imun lasku ja työuupumusoireiden lisääntyminen.

Kesällä 2022 kerätty aineisto osoittaa johtajien työn imun ja työkyvyn pudonneen matalammiksi kuin vuosi sitten. Myös johtajien työuupumusoireilu ja erityisesti kyynistyneisyys on nyt yleisempää. Johtajat myös kokivat saavansa riittämättömästi tukea omilta esihenkilöiltään.

– Tässä tarvitaan muutosta. Olisi todella tärkeää, että johtotehtävissä toimivat saavat riittävästi tukea ja resursseja tehdä omaa työtään. Tätä kautta tuetaan kaikkien työntekijöiden työssä onnistumista ja työhyvinvointia, sanoo erikoistutkija Jaana-Piia Mäkiniemi tiedotteessa .

Nuoret voivat muita huonommin

Erityisesti nuorimpien, alle 36-vuotiaiden vastaajien, kokemukset johtamisesta ovat heikentyneet.

Kaikilla työhyvinvoinnin indikaattoreilla nuoret aikuiset voivat huonommin kuin heitä vanhemmat. Työn imun, työssä tylsistymisen, työtyytyväisyyden ja työuupumusoireilun lisäksi nuoret arvioivat työkykynsä heikommaksi.

Tämä on uutta, sillä tyypillisesti arviot omasta työkyvystä heikentyvät iän myötä. Nyt työhyvinvoinnin lasku näyttää nuorilla jyrkemmältä kuin vanhemmilla työntekijöillä.

Lue myös

Hybridityötä jaksetaan paremmin

Läsnä- ja etätyötä yhdistävässä hybridityössä voidaan edelleen yleisesti paremmin kuin pelkästään etä- tai läsnätyössä. Kuitenkin työuupumuksen oireista kognitiiviset häiriöt ovat yleistyneet myös tässä ryhmässä. Hybridityötä viimeisen vuoden ajan tehneillä on kuitenkin vähemmän eroaikeita nykytyöstään kuin muilla.

Kokoaikaisessa etätyössä työn imu on laskenut ja työuupumusoireilu on yleisempää kuin vuosi sitten. Myös kaiken aikaa läsnätyötä tehneiden työn imu ja arviot omasta työkyvystään ovat laskeneet.

– Jos emme tapaa toisiamme, emme välttämättä tiedä mitä toisille kuuluu tai aisti muutoksia hyvinvoinnissa. Onkin tärkeää, että työpaikoilla luodaan käytäntöjä, jotka kannustavat yhteyden pitämiseen matalalla kynnyksellä kaikissa työn muodoissa, erikoistutkija Janne Kaltiainen sanoo tiedotteessa.

– Työssä kuormittumisen torjumiseen on syytä työpaikoilla kiinnittää entistä enemmän huomiota. Nyt tarvitaan keinoja, jotka edistävät hyvinvointia ja motivaatiota työssä. 

Kirjoittajat

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030