Terveydenhuolto

Hyvinvointialueille liki 100 miljoonaa lisärahaa ICT-työhön

Valtiovarainministeriön tuki murrosvaiheeseen maksetaan vuoden 2024 alussa.

Maria Nummela

Valtiovarainministeriö osoittaa huomattavan lisämäärärahan hyvinvointialueiden valmisteluun vuosille 2022 ja 2023. Raha on tarkoitettu välttämättömiin ICT-muutoskustannuksiin valtionavustuksena.

Kokonaisuudessaan 19 hyvinvointialueelle, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille valtiovarainministeriö kohdentaa 99 738 372 euroa. Summa maksetaan alueille vuoden 2024 alussa.

Avustuksen tarkoituksena on tukea hyvinvointialueiden ICT-muutosta ja varmistaa palvelujen jatkuvuus, mukautuminen tiedonhallintaa koskevaan lainsäädäntöön sekä siitä tuleviin vaatimuksiin esimerkiksi tietoturvallisuuden, yhteentoimivuuden ja yhteisten tukipalvelujen käytön osalta.

Nyt tehdyn valtionavustuspäätöksen jälkeen hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille on kohdistettu vuosina 2021–2022 valtionavustuksia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmisteluun noin 550 miljoonaa euroa. Avustuksia on myönnetty uudistuksen yleiseen valmisteluun ja erillisillä päätöksillä ICT-valmisteluun.

Näin tukisumma jakautuu:

Etelä-Karjala 2 366 604 €

Etelä-Pohjanmaa 4 215 150 €

Etelä-Savo 3 617 600 €

Helsingin kaupunki 725 000 €

Hus-yhtymä 1 790 000 €

Itä-Uudenmaa 3 396 900 €

Lue myös

Kainuu 1 248 440 €

Kanta-Häme 6 046 991 €

Keski-Pohjanmaa 756 200 €

Keski-Suomi 7 489 375 €

Kymenlaakso 1 816 630 €

Lappi 7 597 907 €

Länsi-Uusimaa 9 287 080 €

Pirkanmaa 10 903 050 €

Pohjanmaa 4 607 706 €

Pohjois-Karjala 1 326 436 €

Pohjois-Pohjanmaa 7 819 720 €

Pohjois-Savo 4 467 383 €

Päijät-Häme 5 971 000 €

Satakunta 4 012 700 €

Varsinais-Suomi 10 276 500 €

Kirjoittaja

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030