Terveydenhuolto

Hyvinvointialueille valtionrahoitusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä

Jaettava summa on 217 miljoonaa euroa.

Ulla Toikkanen

Adobe/AOP

Hyvinvointialueet alkavat saada valtionrahoitusta myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön (HYTE) ja sen tuloksellisuuden perusteella. Jaettava summa on 217 miljoonaa euroa, mikä on noin yksi prosentti hyvinvointialueiden kokonaisrahoituksesta. HYTE-rahoitus otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa vuonna 2026.

– Vaikka jaettava summa kuulostaa pieneltä, on se hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön näkökulmasta merkittävä, sanoo johtava asiantuntija Timo Ståhl THL:stä tiedotteessa.

Raha ei ole korvamerkittyä. Hyvinvointialue voi käyttää saamansa summan siten kuin se parhaaksi näkee sille osoitettujen tehtävien hoitamiseksi.

Tavoitteena on kannustaa hyvinvointialueita toimintaan, joka edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä heidän toiminta- ja työkykyään. Hyvinvoinnin ja terveyden koheneminen auttaa myös hillitsemään sote-palvelujen kustannusten kasvua. 

–  Jos hyvinvointialue käyttäisi HYTE-rahan ehkäisevään työhön, se voisi vahvistaa esimerkiksi liikuntaneuvontaa, ravitsemusneuvontaa tai ehkäisevää päihdetyötä. On selvää, että painopisteen siirtäminen ehkäiseviin palveluihin tarvitsee erityisosaajia, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialueen ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen.

Jaetaan HYTE-kertoimen perusteeella

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on uudentyyppinen valtionrahoituksen kriteeri, sillä hyvinvointialue voi vaikuttaa siihen omilla toimillaan.

Tähän asti valtionrahoituksen keskeinen periaate on ollut se, että rahoituksen määrä perustuu lakisääteisten palvelutehtävien laskennallisiin kustannuksiin. Rahoitus on määräytynyt tekijöistä, joihin omilla toimilla ei ole voinut suoranaisesti vaikuttaa.

Lue myös

Valtionrahoitus jaetaan niin sanotun HYTE-kertoimen perusteella. Kerroin muodostuu prosessi-indikaattoreista, joilla mitataan hyvinvointialueen toimintaa, esimerkiksi rokotuskattavuutta tai tuen tarpeen selvittämistä niiden koululaisten osalta, jotka eivät ole osallistuneet määräaikaisiin terveystarkastuksiin.

Toinen puolikas kertoimesta määräytyy tuloksellisuuden perusteella, eli millainen muutos on saatu aikaan väestön hyvinvoinnissa ja terveydentilassa. 

HYTE-kerroin palkitsee aktiivisia hyvinvointialueita. Peruslähtökohtana on, että kaikki saavat jotain jaettavasta summasta. Ne, joiden työ on ollut laadukkaampaa ja jotka ovat saaneet tuloksia aikaan, saavat rahaa enemmän. Mekanismi on siis päinvastainen kuin esimerkiksi palvelutarvetekijässä, jonka mukaan rahoitusta saa sitä enemmän, mitä enemmän tiettyä sairautta hyvinvointialueella on.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030