Terveydenhuolto

Hyvinvointijohtajien hakuruletti käynnissä

Keski-Suomessa ehdotetaan 15 000 euron palkkaa. Pohjois-Karjalassa pohditaan tehtävien siirtämistä ilman avointa hakua.

Maria Nummela

Hyvinvointialueille etsitään kokeneita ja osaavia keulakuvia. Johtajien paikkoja on tullut hakuun kohinalla. Kysin piirissä hyvinvointialueiden tilanteet poikkeavat toisistaan.

Keski-Suomen hyvinvointialueen johtajasta on tulossa kovapalkkainen. Aluehallitukselle ehdotetaan, että tehtävän väliaikaiselle hoitajalle Kati Kallimolle maksettaisiin 15 000 euron kuukausipalkka. Johtavassa asemassa hän on työaikalain ulkopuolinen, joten palkkaan ei lisätä esimerkiksi lisä- tai ylityökorvauksia. Kallimo hoitaa tehtävää vakituisen viranhaltijan tuloon saakka. Aluevaltuusto käsittelee myös saman viran varsinaiseen hakuun laittamista. Asiasta uutisoi Keskisuomalainen .

Adobe/AOP

Hyvinvointialue pyysi johtajan valintaprosessista ulkopuoliset juridiset asiantuntijalausunnot. Työoikeuden emeritusprofessori  Seppo Koskinen  ja hallinto-oikeuden emeritusprofessori  Olli Mäenpää ovat lausunnoissaan todennetteet, että menettely olisi mahdollinen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti, jos tehtävien samankaltaisuus hallintosäännön hyväksymisen jälkeen todetaan. Myös avoin haku virkaan on mahdollinen. Tätä vaihtoehtoa tukevat hallinnon yleiset periaatteet.

Lue myös

Lausunnossaan Mäenpää toteaa, että liikkeenluovutusta koskeva säätely ei rajoita aluevaltuuston päätösvallan käyttämistä. Koskisen lausunnon mukaan julkinen hakumenettely saisi aikaan 1.1.2023 laittoman tilanteen suhteessa virkasuhteisen henkilön oikeusturvaan liikkeenluovutuksessa, jos nykyisten toimitusjohtajan tehtävien ja hyvinvointialuejohtajan tehtävien todetaan olevan samankaltaiset.

Etelä-Savossa ehdotetaan, että virkaatekevän hyvinvointialuejohtajan tehtävään valittaisiin valmistelujohtaja  Risto Kortelainen . Vt. hyvinvointialuejohtajan virka on voimassa siihen saakka, kunnes virkaan valittu hyvinvointialuejohtaja on rekrytoitu ja ryhtyy hoitamaan tehtävää.

Pohjois-Savossa hyvinvointialuejohtajan virka on haettavana paraikaa.

Kirjoittajat

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030