Terveydenhuolto

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisyyn globaali suositus

Suosituksissa painotetaan ehkäisytoimien suunnittelua yksilöllisistä lähtökohdista.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä on julkaissut ensimmäiset globaalit suositukset iäkkäiden kaatumisten ehkäisyyn.

Age and Aging -lehdessä julkaistujen suositusten tarkoitus on auttaa iäkkäiden parissa työskenteleviä terveydenhuollon ammattilaisia kaatumisriskin arvioinnissa ja kaatumisten ehkäisyssä. Suosituksissa painotetaan yksilökohtaista riskinarviointia ja ehkäisytoimien suunnittelua yksilöllisistä lähtökohdista, iäkästä itseään osallistaen.

Suositusten mukaan kaikkien iäkkäiden tulisi saada ohjausta kaatumisten ehkäisyyn ja liikuntaan. Kaatumisriskin arvioimiseksi kotona asuvilta iäkkäiltä tulisi selvittää aiemmat kaatumiset rutiininomaisesti ja säännöllisesti.

Suosituksissa esitetään malli, jolla iäkkään kaatumisriski voidaan luokitella matalaksi, kohtalaiseksi tai korkeaksi ja annetaan lähtökohtia ehkäisytoimien suunnittelulle yksilöllisen riskin mukaan. Lisäksi käsitellään erikseen muun muassa kaatumisriskin arviointia ja kaatumisten ehkäisyä hoitokodeissa ja sairaaloissa sekä suositusten soveltamista kehittyvissä maissa.

Lääkkeet usein osatekijänä kaatumisessa

Iäkkään kaatumisriskiä voivat lisätä esimerkiksi tasapaino- ja kävelyvaikeudet, lihasheikkous, jalkavaivat, kaatumisen pelko, huimaus, näkö- ja kuulo-ongelmat, virtsatieinfektiot, muistisairaudet, masennus ja useat muut sairaudet, monet lääkkeet ja erityisesti psyykenlääkkeet, alkoholinkäyttö, heikko ravitsemustila ja esteellinen asuinympäristö.

Lue myös

– Lääkkeet ovat osatekijä valtaosassa kaatumisia. Omissa tutkimuksissamme olemme myös havainneet psyykenlääkkeiden, epilepsialääkkeiden ja opioidien käytön yhteyden kaatumisten aiheuttamiin vammoihin, kuten lonkkamurtumiin, pään vammoihin ja aivovammoihin, kertoo geriatrisen lääkehoidon professori Sirpa Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta tiedotteessa.

Hartikainen osallistui suositusten laatimiseen työryhmässä, joka tarkasteli monilääkityksen ja kaatumisriskiä lisäävien lääkkeiden huomioimista kaatumisen ehkäisyssä.

Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisy on merkittävä haaste globaalisti. Kaatumisia tapahtuu vuosittain kolmasosalle 65 vuotta täyttäneistä ja puolelle pitkäaikaishoidossa olevista iäkkäistä. Korkean tulotason maissa noin prosentti terveydenhuollon kustannuksista johtuu kaatumisista.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030