Terveydenhuolto

Jalkaväkimiinoja Ukrainan sairaaloissa

Terveydenhuollon infrastruktuurin tuho Ukrainassa on laajaa, kertoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Tuhot ovat erityisen merkittäviä Ukrainassa alueilla, joita Venäjä hallinnoi vuoden 2022 aikana. Vaikka Lääkärit Ilman Rajoja on pyytänyt pääsyä rintamalinjan molemmille puolille, se ei toistaiseksi ole saanut lupaa hoitaa potilaita Venäjän hallinnoimilla alueilla. Järjestön havainnot rajoittuvat Ukrainan hallussa oleville ja sen Venäjältä takaisin valtaamille alueille.

Järjestön työntekijät havaitsivat 8., 11. ja 15. lokakuuta 2022 jalkaväkimiinoja sairaaloiden sisällä aiemmin Venäjän hallinnassa olleilla Hersonin, Donetskin ja Izyumin alueilla.

– Maamiinojen käyttö on yleistä rintama-alueilla, mutta niiden sijoittaminen terveydenhuollon laitoksiin on järkyttävää: se on merkittävä epäinhimillinen teko. Se viestii ihmisille, jotka tulevat etsimään lääkkeitä tai hoitoja, etteivät sairaalat ole turvallisia paikkoja, sanoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Donetskin alueen projektikoordinaattori Vincenzo Porpigliatiedotteessa.

Järjestön työntekijät olivat todistaneet hyökkäyksiä terveydenhuollon infrastruktuuriin jo vuoden 2022 puoliväliin mennessä.  He näkivät huhtikuussa Mikolaivissa ja kesäkuussa Apostolovessa rypäleammusten jälkiä sairaaloissa, joissa lääketieteellinen toiminta keskeytyi useiksi päiviksi ja potilaat eivät päässeet hoitoon.

Työntekijät ovat myös havainneet, että useita terveydenhuollon laitoksia on ryöstetty ja lääkintäajoneuvoja on tuhottu Venäjän aiemmin valtaamilla alueilla sekä Hersonissa että Donetskissa. Työntekijät ovat nähneet kahden laitoksen sisällä aseita ja räjähteitä.

Krooniset sairaudet ilman hoitoa kuukausia

Lääkärit Ilman Rajoja on arvioinut ihmisten terveydenhoidollisia ja humanitaarisia tarpeita 161 kaupungissa ja kylässä Donetskin ja Hersonin alueilla sen jälkeen, kun sota kärjistyi helmikuussa 2022.

Lue myös

Kun Ukraina otti uudestaan haltuunsa alueita, jotka olivat olleet kuukausia Venäjän hallitsemia, järjestö pääsi haastattelemaan siellä terveydenhuollon työntekijöitä ja potilaita. Heidän mukaansa välttämättömien lääkkeiden ja hoidon saantia sekä hoitolaitoksiin pääsyä oli Venäjän miehityksen aikana rajoitettu merkittävästi.

Järjestön avustustyöntekijät havaitsivat potilaita hoitaessaan, että näiden terveydentila tuki haastatteluissa esiin nousseita asioita. Sairaanhoidon ammattilaiset hoitivat monia potilaita, joiden krooniset sairaudet olivat olleet hoitamatta useita kuukausia. Lääkärit Ilman Rajoja vastaanotti potilaita 11000 kertaa marraskuun 2022 ja helmikuun 2023 välillä Ukrainan Venäjältä takaisin ottamilla alueilla.

Ihmiset eivät olleet Venäjän miehityksen aikana päässeet terveydenhuoltoon pääasiassa liikkumisrajoitusten, terveydenhuoltolaitosten tuhoutumisen tai joidenkin venäläisten yksiköiden arvaamattoman käyttäytymisen vuoksi.

Potilaat kertoivat myös, että jäljelle jääneitä hoitolaitoksia ja apteekkeja ryöstettiin ja valtaajat eivät järjestelmällisesti varmistaneet lääkkeiden saantia.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030