Sotea päin

Jämsän yhteistoiminta-alueesta osa jää Pirkanmaalle

Muutos on mahdollisuus – aliresursointi, oma toimenkuva ja tiedonkulku huolettavat.

Maria Nummela
Tiina Parkkinen
Tomi Wilkmanin ja Pia Viikilän työpaikka Jämsän Terveys on Pihlajalinnan ja Jämsän kaupungin yhteisyritys, joka tuottaa kaupungin sotepalvelut.

Kysyimme kahdelta Jämsän Terveyden lääkäriltä, mitä he sote-uudistukselta odottavat ja mikä siinä pelottaa.

Mitä odotat?

Tomi Vilkman, psykiatriaan erikoistuva lääkäri, Jämsän mielenterveys- ja päihdepalvelut:

– Uskon, että muutos on mahdollisuus! Vaikka Pihlajalinna tuottaa Jämsän Terveyden kautta mielenterveyspalvelut jämsäläisille elokuuhun 2025 asti, olemme olleet alusta alkaen aktiivisesti mukana kehittämässä mielenterveyspalveluja vuoden 2023 alusta alkavalle Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Yhteisten kehittämistapaamisten myötä olen oppinut tuntemaan erikoissairaanhoidon ja muiden mielenterveyskeskusten kollegoja.

Odotan että mielenterveyspalvelut paranevat ja psykiatrian erikoissairaanhoitoon kohdistuva paine vähenee, kun opimme toisiltamme ”hyviä käytänteitä” ja yhdenmukaistamme toimintatapojamme.

Pia Viikilä, yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri, Jämsän Terveys:

– Toiveikkaana odotan, että kaikki menee putkeen, kun perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat yhteisen katon alla. Samalla toivon, että ymmärrys perusterveydenhuollon merkityksestä kirkastuisi ja resursseja riittäisi myös tälle puolelle.

Jämsässä on saatavilla hyvin erikoislääkäripalveluja, yli 20 erikoisalalta. Kaikkia ei tosin joka päivä, mutta usein, joten kiireettömissä tilanteissa jämsäläisten ei välttämättä tarvitse lähteä Tampereelle tai Jyväskylään hoitoon.

Hyvinvointialueen yhteiset tietojärjestelmät todennäköisesti helpottavat tiedonkulkua jatkossa, kun potilas esimerkiksi muuttaa paikkakunnalta toiselle.

Mitä pelkäät?

Tomi Vilkman:

– Olen seurannut mielenkiinnolla keskustelua siitä, mihin psykiatria kuuluu tulevaisuudessa. Tuleeko psykiatria edelleen olemaan osa terveystoimea vai siirtyykö se sosiaalitoimen alaisuuteen tulevilla hyvinvointialueilla? Mielestäni psykiatria on tärkeä lääketieteen erikoisala, ja muiden erikoisalojen tavoin sen tulee kuulua terveydentoimeen jatkossakin. Pelkään mahdollisen muutoksen vähentävän psykiatrian arvostusta ja alan vetovoimasuutta erikoisalaansa pohtivien lääkäreiden piirissä ja näin pahentavan entuudestaan psykiatripulaa.

Lue myös

Hyvinvointialueet vaikuttavat lähtökohtaisesti aliresurssoiduilta ja pelkäänkin, että emme kykene tarjoamaan yhtä monipuolisia mielenterveyspalveluja Jämsässä kuin olemme pystyneet tarjoamaan tähän asti. Jämsän mielenterveyskeskus on kyennyt tarjoamaan jopa erikoissairaanhoidon tasoisia palveluita kuntalaisilleen ja pelkäänkin, ettei tämä ole mahdollista tulevaisuudessa.

Pelkään psykiatrien työkuorman kasvavan entisestään, kun vastattavaksi tulevat perus- ja erikoissairaanhoidon tasoiset palvelut tulevalle hyvinvointialueelle.

Pia Viikilä:

– Mietityttää, tulevatko toiveet toteutumaan ja kuinka muutos sujuu. Tuleeko hoitokatkosta tai kaaosta, saadaanko yhteistyö toimivaksi ja kuinka palautteet ja hoito-ohjeet tulevat? Tätä on vaikea ennustaa. Aina on pieni epäilys, että mahtaako mennä niin kuin Strömsössä. Ikävintä olisi jäädä yksin pohtimaan pulmatilanteita, jos tieto ​erikoissairaanhoidon ohjeistuksista ei kulje ​perustasolle. On kovin vaikeaa konkreettisesti hahmottaa​ tulevaisuutta, ​koska iso osa asioista on vielä auki.

Aiemmin Kuhmoinen ja Jämsä muodostivat yhteistoiminta-alueen, nyt Kuhmoinen jää Pirkanmaalle ja Jämsä siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueen puolelle. Osa yhteisistä kuvioista purkautuu, jotain jää. Pihlajalinnan ja Jämsän yhteinen Jämsän Terveys jatkaa kuitenkin toimintaansa ainakin vuoteen 2025 saakka.

Kirjoittaja

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030