Terveydenhuolto

Kainuu kehittää kotiin annettavaa sairaanhoitoa

Tilannekeskuksen ja Akuutti-kotisairaalan toivotaan vapauttavan niin vuodeosastojen kuin ensihoidonkin resursseja.

Anne Seppänen
Kainuun hyvinvointialue
Uusi tilannekeskus on osa Kainuun hyvinvointialueen akuuttihoidon kokonaisuutta.

Kainuussa on laitettu kotiin annettava sairaanhoito uusiksi. Pitkien välimatkojen hyvinvointialueella on akuuttihoidon ja pelastuksen toimialueella aloittanut uusi yksikkö, johon kuuluvat Akuutti-kotisairaala ja tilannekeskus.

Niiden toivotaan parantavan hoitoa, tuovan säästöjä ja vapauttavan ensihoidon ja vuodeosastojen resursseja.

– Toiminnan ajatus on tarjota hoitoa oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja tarkoituksenmukaisen ammattilaisen toimesta, kertoo palveluyksikön päällikkö Minna Pursiainen Kainuun hyvinvointialueelta.

Mahdollisia säästöjä ei osata vielä laskea, mutta säästöpotentiaalia uskotaan olevan.

– Sillä on iso arvo, että potilas voi olla kotona ja säästetään vuodeosastokapasiteettia. Mielestäni hoito paranee ja pitkällä aikavälillä syntyy säästöä, sanoo akuuttihoidon ja pelastuksen palveluiden toimialuejohtaja Sami Mäenpää .

Tiedetään myös, että kuntoutuminen etenee paremmin kotioloissa.

Kainuussa on ollut kotisairaalatoimintaa aiemminkin, mutta nyt sitä johdetaan keskitetysti.

Maalaisjärki käytössä

Akuutti-kotisairaala tuo sairaalatasoista hoitoa kotiin potilaille, jotka muuten voisivat päätyä vuodeosastolle. Toiminnalla pyritään myös nopeuttamaan kotiutumista sairaalasta.

Kotisairaalan tehtäviin kuuluvat esimerkiksi kiireettömän hoidon tarpeen arviointi, erilaiset vaativat lääke- ja haavahoidot, näytteiden otto, sekä kotisaattohoito. Käytössä on vieritestauslaitteet, joilla voidaan tarkistaa potilaan veriarvoja paikan päällä.

Miten kotisairaala käytännössä selviää pitkien välimatkojen haasteista, kun potilas voi olla vaikka sadan kilometrin päässä?

– Ei ole järkevää ajaa paikalle kolme kertaa päivässä, joten yritämme hoitaa infektiopotilaat antibioottipumpun avulla, jolloin riittää käynti kerran vuorokaudessa, kertoo Pursiainen.

Hoito antibioottipumpun avulla on kalliimpaa, mutta säästö tulee siitä, ettei tarvita hoitoa vuodeosastolla ja kotikäyntejä tulee vähemmän.

– Käytämme maalaisjärkeä. Jos potilas asuu kaukana ja hänellä on infektio, jota ei voi hoitaa kipupumpun avulla, mietimme, olisiko vuodeosasto hänelle kuitenkin oikea paikka, Mäenpää kertoo.

Lue myös

Tilannekeskus koordinoi

Tiiviissä yhteistyössä Akuutti-kotisairaalan kanssa toimii juuri perustettu tilannekeskus, joka vastaa 116117-päivystysapupuheluihin, konsultoi hoivakoteja ja kotihoitoa, sekä koordinoi kotisairaalaa yhdessä sen henkilöstön kanssa.

Uutena asiana hätäkeskus välittää tilannekeskukselle ensihoidon kiireettömät tehtävät, joista tilannekeskus tekee puhelimitse hoidontarpeen arvioinnin ja lähettää tarvittaessa apua. Joskus apu voi olla kotisairaalan yksikkö, joskus avuksi riittää, se, että pelastuslaitos käy nostamassa lattialle kaatuneen vanhuksen.

– Meillä on suuria odotuksia tämän suhteen. On osoitettu, että kiireettömistä tehtävistä kolmannes pystytään hoitamaan muuten kuin lähettämällä paikalle ambulanssi. Näin ensihoidon resursseja vapautuu muuhun, Mäenpää kertoo.

Kotisairaala myös pystyy vieritestauslaitteineen laajempaan diagnostiikkaan kuin ensihoito.

Kotisairaalatoiminta yleistyy eri puolilla maata. Kainuussa uniikkia on Pursiaisen tietojen mukaan kotisairaalan ja tilannekeskuksen toiminnan yhdistäminen.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030