Terveydenhuolto

Kaksikielinen lääkärikoulutus alkaa Turussa 

Ensimmäiset opiskelijat ruotsinkieliselle linjalle valitaan syksyllä 2023 opintonsa aloittavien joukosta.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Turun yliopistossa käynnistyy syksyllä 2023 kaksikielinen lääkärikoulutus yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Ammatillisen ruotsin kielen taidon kehittämiseen tähtäävällä koulutuksella vastataan Varsinais-Suomen erityisvastuualueen tarpeisiin. 

Vuonna 2022 Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet lahjoitti Turun yliopiston kaksikieliselle lääkärikoulutukselle 600 000 euroa. Lahjoituksen turvin viiden vuoden hankkeeseen on Turun yliopistoon palkattu apulaisprofessoriksi Janek Frantzén ja Åbo Akademiin yliopistonlehtoriksi Malin Åkerfelt. Åbo Akademi osallistuu koulutukseen tarjoamalla ruotsinkielisiä prekliinisiä opintoja Turun yliopiston opiskelijoille.

Ruotsinkieliselle linjalle valitaan syksyllä 2023 aloittavien lääketieteen opiskelijoiden joukosta enintään 22 ruotsin kielen taidon ja motivaation perusteella. Ruotsinkieliset opinnot aloitetaan heti opintojen ensimmäisenä vuotena.

– Vaikka jo nyt lääketieteen opiskelijoille tarjotaan Turussa mahdollisuuksia kehittää ammatillista ruotsin kielen taitoaan, mahdollistaa kuusi vuotta kestävä ruotsinkielinen linja laajan ammatillisen sanaston, joka antaa varmuutta niin potilastyöhön kuin tutkimukseen, Frantzén kertoo tiedotteessa.

– Åbo Akademi tarjoaa lääketieteen opiskelijoille mahdollisuuden osallistua ruotsinkieliseen biokemian, solubiologian ja farmasian opetukseen. Tavoitteena on integroida opiskelijat ruotsinkieliseen opiskeluympäristöön ammatillisen ruotsin kielen oppimisen edistämiseksi, Åkerfelt sanoo.

Kaksikielisessä koulutuksessa opiskelijat seuraavat suomenkielistä tutkinto-ohjelmaa, mutta osa opetuksesta ja aktiviteeteista on ruotsiksi.

Tavoitteena on myös kehittää uusia, ruotsin kielen käyttöä potilastyössä tukevia oppimismenetelmiä, kuten soveltaa simulaatioita ja mentorointia kielen oppimiseen.

Lue myös

Kliinistä koulutusta myös Ahvenanmaalla

Varsinais-Suomen erityisvastuualueella ruotsin kieltä äidinkielenään puhuu noin 118 000 henkilöä. Jos lukuun liitetään Ahvenanmaa, joka käyttää tällä hetkellä pääosin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vaativan erikoissairaanhoidon ja erityissosiaalityön palveluita, määrä nousee 142 000 henkilöön.

Luku kattaa yli puolet Suomen ruotsinkielisestä väestöstä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle on lakisääteisesti määritetty ruotsinkielisten palvelujen yhteistyösopimuksen laatimisen kansallinen koordinointi.

Ammatillisen ruotsin kielen taidon kehittämiseen tähtäävällä koulutuksella vastataan koko Varsinais-Suomen erityisvastuualueen tarpeisiin.

Ruotsinkielistä kliinistä koulutusta tullaan järjestämään Turun seudun lisäksi myös Ahvenanmaalla ja Vaasan alueella yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa.

– Opintojen kliinisen vaiheen pilotointi alkaa jo tänä keväänä, kun 20 lääketieteen kandia aloittaa sisätautien harjoittelunsa Ahvenanmaan keskussairaalassa. Syksyllä pilotointi jatkuu kirurgian harjoittelujaksolla, Frantzén toteaa.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030