Terveydenhuolto

Kasvosuojista uutta tietoa – laaja meta-analyysi valmistui

Tutkimusaineistossa mukana lähes 400 000 henkilöä eri puolilta maailmaa.

Maria Nummela

Adobe/AOP

Kasvosuojusten vaikutuksesta ilmavälitteisten hengitystieinfektioiden ehkäisemisessä on valmistunut toistaiseksi laajin aiheesta tehty satunnaistettuja kokeita koskeva tutkimus. Tämän mukaan kasvosuojussuosituksesta yhdessä muiden suojatoimien kanssa on hyötyä niin koronavirus- kuin muiden hengitystieinfektioiden leviämisen ehkäisyssä väestössä.

Helsingin, Missourin, Stanfordin ja Swansean yliopistojen yhteistyössä käytiin läpi systemaattisesti kaikki vuosina 1981–2022 toteutetut tutkimukset. Meta-analyysiin otettiin mukaan tutkimukset, joissa osallistujat oli jaettu kasvosuojuksen käyttäjiin tai niihin, jotka tätä eivät käyttäneet.

Lopullinen tutkimusaineisto kattoi 18 aiempaa tutkimusta ja yhteensä lähes 400 000 henkilöä eri puolilta maailmaa.

Kasvosuojussuositus vähensi hengitystieinfektioiden määrää väestössä, aikuisilla ja muihin suojatoimiin kuten käsihygieniaan yhdistettynä. 

Lue myös

–Tulokset tukevat kansainvälistä tieteellistä konsensusta kasvosuojusten hyödyistä koronaviruksen ja muiden ilmavälitteisten tautien ehkäisyssä, kertoo tutkija Hanna Ollila Helsingin yliopistolta.

Meta-analyysissä huomioitiin vuosina 1981–2022 toteutetut satunnaistetut vertailukokeet, jotka analysoivat kasvosuojussuosituksen vaikutuksia hengitystieinfektioiden leviämiseen, ja joissa koeryhmään osallistuville suositeltiin kasvosuojuksen käyttöä ja verrokkiryhmään osallistuville ei. Analyysiä ei rajattu toimintaympäristön tai henkilöiden iän perusteella.

Plos One –lehdessä julkaistu vertaisarvioitu tutkimus on avoimesti luettavissa.

Kirjoittajat

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030