Terveydenhuolto

Kehitysvammaiset käyttävät muita enemmän psyykenlääkkeitä

Kehitysvammaisilla henkilöillä on usein myös liitännäissairauksia, mikä voi selittää tiettyjen lääkeryhmien runsaamman käytön.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Kehitysvammaiset henkilöt käyttävät huomattavasti muita useammin lääkkeitä. Joissain lääkeryhmissä, kuten psyykenlääkkeissä, ero korostuu. Kehitysvammaisille henkilöille jää keskimäärin lääkekorvausten jälkeen maksettavia lääkekuluja huomattavasti enemmän kuin muulle väestölle.

Psykoosilääkkeitä käytti 28 % kehitysvammaisista henkilöistä, mikä on yli kahdeksan kertaa useampi kuin vertailuryhmässä. Myös epilepsialääkkeiden, ahdistuslääkkeiden, ummetuslääkkeiden ja kivennäisaineiden käyttö oli moninkertaista kehitysvammaisilla henkilöillä.

Psyykenlääkkeiden käyttöön liittyvät tulokset ovat linjassa aikaisempien tutkimuksien kanssa. Kehitysvammaisilla henkilöillä on usein myös liitännäissairauksia, jotka voivat selittää tiettyjen lääkeryhmien runsaamman käytön.

Kehitysvammaisten henkilöiden sairausvakuutuksesta korvattavien lääkkeiden kustannukset olivat vuonna 2019 keskimäärin noin tuhat euroa vuodessa, kun vertailuryhmän lääkekustannukset olivat keskimäärin noin 500 euroa vuodessa.

Sairausvakuutuksen lääkekorvausten jälkeen kehitysvammaisille henkilöille jäi keskimäärin maksettavaksi vuoden lääkkeistä noin 200 euroa ja vertailuryhmän henkilöille noin 140 euroa.

– Muutenkin haavoittuvassa asemassa oleville kehitysvammaisille henkilöille jää siis itse maksettavaksi enemmän lääkekuluja kuin vastaavan ikäiselle muulle väestölle, sanoo tutkija Fredriikka Nurminen Kelan tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan kaikista reseptillä määrätyistä lääketoimituksista noin 80 % kuului Kelan lääkekorvausjärjestelmän piiriin molemmissa ryhmissä. Henkilöistä noin 79 % kehitysvammaisista ja 63 % verrokeista sai lääkekorvauksia.

Lue myös

Yhteensä sairausvakuutus korvasi lääkekorvausjärjestelmään kuuluvien lääkeostojen kokonaiskustannuksista noin 78 % kehitysvammaisilla henkilöillä ja noin 73 % vertailuryhmässä. Ero voi selittyä sillä, että kehitysvammaiset henkilöt todennäköisesti ylittävät herkemmin lääkekustannusten vuosiomavastuun.

Lääkekorvauksia taas sai noin 79 % kehitysvammaisista henkilöistä ja noin 63 % vertailuryhmästä.

Tutkimus toteutettiin rekisteritutkimuksena, jossa kansallisista rekistereistä pyrittiin tunnistamaan kehitysvammaiset henkilöt. Heitä oli 37 196. Näiden henkilöiden Kanta-reseptikeskuksesta poimittuja lääketoimitustietoja verrattiin vertailuryhmään, joka koostui henkilöistä, joiden ikä ja sukupuoli vastasivat tutkimusryhmää.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030