Terveydenhuolto

Kela muistuttaa edullisempien biologisten lääkkeiden määräämisestä

Tavoitteena on kannustaa lääkäreitä kiinnittämään huomiota lääkkeiden hintoihin.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Kela lähettää tänä keväänä lääkemääräyspalautetta lääkäreille, jotka ovat määränneet kalliita biologisia lääkkeitä. Halvempia vaihtoehtoja, biosimilaareja, olisi ollut saatavilla. Tavoitteena on kannustaa lääkäreitä kiinnittämään huomiota lääkkeiden hintoihin.

Lääkärin velvoite määrätä keskenään vertailukelpoisista biologisista lääkkeistä edullisinta on vuoden 2023 alusta lähtien siirtynyt asetuksesta lakiin.

Kelan uutena lakisääteisenä tehtävänä on valvoa, että potilaille määrätään edullisimpia biologisia valmisteita. Tämän Kelan viranomaisvalvonnan ja terveydenhuollon ammattilaisten omavalvonnan avulla pyritään edistämään edullisempien biologisten lääkkeiden käyttöä Suomessa.

– Kela haluaa lääkemääräyspalautteella kertoa lääkäreille Kelan uudesta valvontaroolista ja ensi vuoden alusta asteittain voimaan tulevasta biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta, kertoo Kelan vastaava asiantuntijalääkäri Katariina Klintrup tiedotteessa.

Hintakilpailun lisäämiseksi tarvitaan lainmuutoksia

Lääkärit näkevät keskenään vaihtoehtoisten lääkkeiden ryhmittelyn potilastietojärjestelmästä, kun siihen on päivitetty tarvittavat tiedot.

Biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien määräämistä tukevien tietojen tulee olla kaikissa potilastietojärjestelmissä viimeistään 1. lokakuuta tänä vuonna.

Biologisten lääkkeiden käyttö tuottaa terveyshyötyjä mutta aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle.

Lue myös

Vuonna 2022 seitsemän kymmenestä lääkeaineesta, joista maksettiin eniten lääkekorvauksia, oli biologisia lääkkeitä. Näiden seitsemän lääkeaineen yhteenlasketut lääkekorvaukset olivat 218 miljoonaa euroa, eli 12 prosenttia kaikista maksetuista lääkekorvauksista.

– Biosimilaarien entistä laajempi käyttöönotto on tehokas tapa hillitä lääkekorvauksista yhteiskunnalle syntyneiden kustannusten kasvua. Kelan palautekirjeen tavoite on kannustaa lääkäreitä kiinnittämään huomiota lääkevalmisteiden hintoihin, sanoo erikoistutkija Terhi Kurko.

Lääkkeiden hintakilpailun lisäämiseksi tarvitaan muitakin vaikuttavia toimia, kuten lainmuutoksia ja kustannustietoista lääkkeenmääräämistä ja sitä avustavia potilastietojärjestelmiä.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030