Terveydenhuolto

Kelalta kannatusta omalääkärimallille

Aika voisi olla kypsä uudelle hoidon jatkuvuuteen perustuvalle Kela-korvausmallille, arvioivat tutkijat.

Sari Kosonen
{{embed-asset-76329}}

Petteri Orpon hallitus on linjannut, että Kela-korvausjärjestelmä uudistetaan. Uusi korvausmalli on tarkoitus ottaa käyttöön aikaisintaan vuoden 2025 alusta.

Kelan tutkijoiden mielestä aika voisi nyt olla kypsä laajassa yhteistyössä rakennettavalle uudelle hoidon jatkuvuuteen perustuvalle Kela-korvausmallille.

– Perusterveydenhuollon kehittämisen tarpeesta on puhuttu pitkään, mutta jostain syystä se on aina jäänyt muiden asioiden jalkoihin. Uuden Kela-korvausmallin kautta siihen olisi mahdollisuus saada korvamerkittyä rahoitusta, toteaa Kelan tutkimusyksikön päällikkö Hennamari Mikkola .

– Tavoitteena uudistuksessa tulisi olla hoidon jatkuvuus. Tätä tukisi parhaiten omalääkäri-omahoitaja -malli, Mikkola sanoo.

Potilas-lääkärisuhteen jatkuvuuden hyödyistä on vahvaa tieteellistä näyttöä. Se parantaa hoidon laatua, vähentää sairastuvuutta ja kuolleisuutta, pienentää terveydenhuollon palveluiden kokonaistarvetta ja parantaa potilastyytyväisyyttä.

– Nykyisin ongelmana ovat pitkät hoitojonot ja jatkuvasti vaihtuvat lääkärit. Hoidon jatkuvuutta tukeva omalääkäri-omahoitaja-malli toteutuu vain joidenkin yksityislääkärien, yksityisten hammaslääkärien ja joskus työterveyshuollon vastaanotoilla, Mikkola sanoo.

Kelan tutkijoiden ehdottamassa mallissa kuka tahansa hyvinvointialueen asukas voisi valita halutessaan perusterveydenhuollon palveluiden tuottajakseen hyvinvointialueen terveysaseman sijasta yksityissektorilla omalääkärinä toimivan yleislääketieteen erikoislääkärin ja hänen työparinaan toimivan omahoitajan. Tällöin hyvinvointialueen työmäärä kevenisi, eikä Kela-korvauksilla tuettaisi päällekkäistä toimintaa.

Omalääkäri–omahoitaja-työpari noudattaisi alueen yhteisesti hyväksyttyä hoidon porrastusta ja hoitoketjuja. Diagnostiset palvelut tuottaisi hyvinvointialue tai vastaavalla hinnalla muut palveluntuottajat.

– Mallia voitaisiin kokeilla ensi vuoden alusta lähtien eri hyvinvointialueilla. Se voisi turvata hoidon jatkuvuuden ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia, Mikkola arvioi.

Lääkäriliitto on jo aiemmin ottanut kantaa sen puolesta, että Kela-korvausmalli toteutettaisiin omalääkärimallina. 

Lue lisää: Lääkäriliitto: Kela-korvausmalli toteutettava omalääkärimallina

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030