Terveydenhuolto

Kelan korvaamaan psykoterapiaan osallistuttiin ahkerimmin Pohjois-Karjalassa

Vain osa kuntoutuksen alue-eroista selittyy kuntien erilaisuudella.

Tiiamari Pennanen
Adobe/AOP

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella annettavaan Kelan kuntoutukseen osallistumisessa on alueellisia eroja sairaanhoitopiirien välillä. Vain osa eroista selittyy kuntiin ja asukkaisiin liittyvillä tekijöillä.

Asiaa tarkasteltiin Kelan tutkimuksessa.

Kuntoutuspsykoterapia oli yleisintä Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä (134/10 000 asukasta). Harvinaisinta se oli Länsi-Pohjassa (31/10 000). Tarkastelussa olivat 16–67-vuotiaat.

Myös ammatillinen kuntoutus oli yleisintä Pohjois-Karjalassa ja harvinaisinta Länsi-Pohjassa.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus oli yleisintä Lapissa ja harvinaisinta Vaasassa. Sitä tarkasteltiin alle 16-vuotiaiden kohdalla. Toimenpiteistä otettiin mukaan puhe-, toiminta- ja musiikkiterapia sekä neuropsykologinen kuntoutus.

Lue myös

Tutkijoiden mukaan alue-erojen taustalla voi olla se, miten kuntoutukseen ohjaudutaan. Siihen, että henkilö pääsee osallistumaan Kelan kuntoutukseen, vaikuttavat monet asiat, kuten lääkäreiden saatavuus ja ammattilaisten osaaminen.

Tutkimuksessa määriteltiin kuntoutukseen osallistuneiksi ne Manner-Suomen asukkaat, jotka olivat saaneet myönteisen kuntoutuspäätöksen vuoden 2018 aikana ja osallistuneet kyseiseen toimenpiteeseen seuraavien 12 kuukauden aikana.

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030