Terveydenhuolto

Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden yhteispäivystysten erilliskorvauksista esitys

Korvauksia koskevia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2024 syntyneisiin kustannuksiin.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Hallitus esittää, että valtio voisi myöntää Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueille erillisen korvauksen ylimääräisistä kustannuksista, joita aiheutuu kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystysyksikön ylläpidosta.

Täydentävä esitys liittyy eduskunnan käsittelyssä nyt olevaan hallituksen esitykseen, jolla on tarkoitus mahdollistaa Kemin ja Savonlinnan sairaaloissa ympärivuorokautisten yhteispäivystysyksiköiden jatko ilman määräaikaa.

Valtio korvaisi ylimääräisiä kustannuksia, jos hyvinvointialueet kykenisivät osoittamaan, että kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystysyksikön ylläpitäminen aiheuttaa enemmän kustannuksia verrattuna tilanteeseen, että hyvinvointialue toteuttaisi samat toiminnot yhdessä yhteispäivystysyksikössä.

Erilliskorvauksen määrä ei kuitenkaan saisi ylittää 20 prosenttia koko hyvinvointialueen ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen toimintakuluista, joista on vähennetty toiminnasta saadut tulot.

Korvauksia koskevia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2024 syntyneisiin kustannuksiin.

Lue myös

Ei vähennä muiden hyvinvointialueiden rahoitusta

Valtiovarainministeriö hallinnoisi korvauksia. Erilliskorvauksen saamiseksi Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueen pitäisi toimittaa valtiovarainministeriölle vuosittain riittävä selvitys korvauksen määrittämiseen tarvittavista tiedoista.

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin kustannusten korvaamisen perusteista, hyvinvointialueen selvityksestä, luovutettavista toimintaa ja taloutta koskevista tiedoista sekä korvauksen myöntämiseen liittyvistä menettelyistä.

Hallituksen esityksessä tarkoitettu korvaus ei vähennä muiden hyvinvointialueiden rahoitusta. Maksettava korvaus sisällytetään julkisen talouden suunnitelmaan erillisenä rahoituksena.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030