Terveydenhuolto

Keski-Suomessa halutaan vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluja

Aluehallitus käsitteli sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkoa.

Ulla Toikkanen
Adobe

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkoa, omavalvonnan raporttia ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman ja talouden tasapainottamisohjelman laadintaohjetta.

Keskeistä on toiminnan uudistaminen, palvelujen toimintavarmuuden parantaminen ja henkilöstön saatavuuden varmistaminen.

Lue lisää: Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle uusi johtaja

Sosiaali- ja terveysasemien palveluja tarjotaan kaikissa kunnissa fyysisesti joko sosiaali- ja terveysasemalta tai sote-palvelupisteestä. Sähköisiä palveluja laajennetaan.   

Lue lisää: Hyvinvointialuejohtajat odottavat valtiolta merkittäviä lakimuutoksia

Esityksessä huomioitiin laajasti asukkailta, henkilöstöltä, sidosryhmiltä ja kumppaneilta lausuntokierroksella saatu palaute. Tarkoituksena on vahvistaa ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen palveluita, monipuolistaa palvelutarjontaa sekä turvata palveluiden tuottaminen ja niiden jatkuvuus.

Taloutta tasapainotetaan 

Vuoden 2025 talousarvion valmistelussa tavoitellaan tulojen ja menojen tasapainoa, kun talousarvio vuodelle 2024 on 103 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Vuoden 2025 valtion rahoituksen jälkikäteistarkastus korottaa hyvinvointialueen tuloja. Kun tämä otetaan huomioon, tarvitaan tasapainoon pääsemiseksi noin 51 miljoonaan euron sopeuttamistoimenpiteet. Maan hallituksen päättämät tehtävä- ja rahoitusmuutokset kattavat tästä noin 15 miljoonaa.

Omia lisäsopeuttamistoimia tarvitaan 36 miljoonan euroa.

Lue lisää: Keski-Suomi ryhtyy valmistelemaan ammatinharjoittajamallia

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030