Terveydenhuolto

Koivuviita: "Kyllä tämä on hyvä tulos"

Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Niina Koivuviita on tyytyväinen vaalitulokseen.

Hertta Vierula

Erityisen tärkeäksi asiaksi nostaisin henkilökunnasta huolehtimisen ja uuden työvoiman houkuttelevuuden varmistamisen, Niina Koivuviita sanoo.

Miten kommentoit vaalitulosta, Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Niina Koivuviita?

– Kaikkiaan 242 ehdolla olleesta lääkäristä 146 tuli valituksi. Näin ollen 1379 aluevaltuustoedustajasta siis noin 10 prosenttia on lääkäreitä. Kyllä tämä on hyvä tulos!

– Yleisesti on ikävää, että äänestysprosentti jäi niin alhaiseksi.

Lääkärit menestyivät vaaleissa hyvin. Mitä siitä ajattelet?

– Olen iloinen, että ihmiset arvostivat nimenomaan asiaosaamista ja äänestivät ehdokkaita, joilla on sitä ajatellen hyvä tausta. Lisäksi olen iloinen divergenssistä, jota kollegat edustavat. 

– On selvää, että lääkärit yksinään eivät voi vaikuttaa tehtäviin päätöksiin, mutta toimivat tärkeinä tiedon välittäjinä ja käytännön näkökulmien esille tuojina eri asioista päätettäessä.

Onko sinulla evästystä tuoreille lääkärivaltuutetuille?

– Tarkkana pitää olla alusta asti. Tärkeitä päätöksiä tehdään heti ensimmäisissä valtuustojen kokoontumissa, kun päätettäväksi tulevat uudet organisaatiot, niiden rakenteet ja erityisesti vastaavan lääkärin rooli.

– Lääkäriliiton hallitus julkaisi juuri eilen tiedotteen, jossa muun muassa tuomme esiin huolemme psykiatrian asemasta osana muuta erikoissairaanhoitoa. Näyttää siltä, että osassa hyvinvointialueita suunnitellaan sen irrottamista osaksi sosiaalitoimea, mille puolestaan ei ole selviä perusteita.

– Lisäksi haluaisin painottaa vastaavan lääkärin asemaa. On erityisen tärkeää, että vastaavalla lääkärillä on myös riittävä valta vastatessaan terveydenhoitolain mukaisesti lääketieteellisestä hoidosta.

Mitä ovat suurimmat haasteet, joita uudet aluevaltuustot nyt kohtaavat?

Lue myös

– Yksi suurimmista haasteista on perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon toiminnallinen integraatio ja sen toteuttaminen. Edessä on valtava työmaa!

– Ensisijaisesti toivon ymmärrystä sen suhteen, että perusterveydenhuoltoon joudutaan satsaamaan lisää varoja uuden henkilökunnan palkkaamiseksi, jotta työtyytyväisyys paranee ja toiminta tehostuu. Ratkaistavaksi tulevat myös vanhusväestön palvelutarpeeseen ja erityisesti hoivapaikkoihin liittyvät ongelmat, jotka tällä hetkellä kertaantuvat sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon päivystyksissä.

– Näissäkin on jo varmasti riittävästi, mutta erityisen tärkeäksi asiaksi nostaisin myös henkilökunnasta huolehtimisen ja uuden työvoiman houkuttelevuuden varmistamisen.

Kirjoittajat

Hertta Vierula

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030