Terveydenhuolto

Kolmannes Suomen 7-vuotiaista ylipainoisia

WHO:n vertailussa Suomi on keskitasoa.

Maria Nummela
Adobe/AOP

Suomessa 7-vuotiaista pojista 29 prosenttia ja tytöistä 28 prosenttia on ylipainoisia. Luvut kattavat lihavuuden, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kotimaan kululaisten ylipaino on kansainvälisessä vertailussa keskitasoa. Maailman terveysjärjestö WHO:n selvityksessä on mukana 33 maata.

Vertailun ääripäiden välillä erot ovat suuria. Kyproksella lasten ylipainoisuutta ja lihavuutta oli 43 prosentilla ja Tadzhikistanissa 6 prosentilla. Vertailu on tehty 2018–2020.

WHO on seurannut 6–9-vuotiaiden koululaisten ylipainon ja lihavuuden yleisyyttä tutkimuksella jo vuodesta 2007. Suomi on mukana toista kertaa.

Suomalaislasten ylipainon yleisyydessä ei ollut tilastollisesti merkitsevää muutosta vuoden 2015–2017 tuloksiin verrattuna.

Harvinaisempaa kuin Ruotsissa

Pohjoismaiden välisessä vertailussa Suomessa lasten ylipainoisuus oli hieman harvinaisempaa kuin Ruotsissa, mutta yleisempää kuin Tanskassa.

WHO:n tiedonkeruu toteutetaan useimmissa maissa erillistutkimuksena. Suomen luvut perustuvat Avohilmoon eli THL:n perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoituksiin.

Lue myös

Viime vuosikymmenten aikana energiatiheiden ruokien ja juomien tarjonta on lisääntynyt, niiden pakkaus- ja annoskoot ovat suurentuneet ja markkinointi on tehostunut. Lisäksi istuva elämäntapa on yleistynyt sekä lapsilla että aikuisilla. Lasten lihavuuden ehkäisyssä on tärkeää kehittää elinympäristöä niin, että terveyttä edistävät valinnat ovat mahdollisimman helppoja.

Liikkuvaa elämä tukee esimerkiksi kattava ja hyvä kevyenliikenteen verkko.Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa tarjottava ravitsemussuositusten mukainen ruoka ja ruokailutilanteisiin liittyvä ruokakasvatus ovat hyviä esimerkkejä lasten hyvän ravitsemuksen edistämisestä.

WHO:n vertailussa ylipaino ja lihavuus on määritelty Maailman terveysjärjestö WHO:n kasvustandardin kriteerien mukaan. Tulokset eivät ole täysin verrattavissa THL:n tilastotietoihin, jotka perustuvat suomalaisten lasten painoindeksikriteeristöön.

Kirjoittaja

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030