Terveydenhuolto

Korona ruuhkautti kiireettömän hoidon

Valvira pyytää sairaanhoitopiireiltä uusia selvityksiä kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsystä.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Valvira pyytää seitsemältä sairaanhoitopiiriltä uusia selvityksiä kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanteesta. Pitkään hoitoa odottaneiden potilaiden tilanne on huolestuttava.

Näiden sairaanhoitopiirien tilanne on ollut Valviran selvitettävänä jo viime keväästä THL:n seurantatietojen perusteella.

Vuoden 2021 seurantatietojen perusteella kaikissa sairaanhoitopiireissä on ollut potilaita, jotka ovat odottaneet kiireetöntä erikoissairaanhoitoa terveydenhuoltolaissa säädettyjä enimmäisaikoja pidempään. Tilanne ei ole korjaantunut lain edellyttämälle tasolle, vaikka sairaanhoitopiirit ovat asianmukaisesti monin keinoin sitä yrittäneet.

Lue myös

Ei seuraamuksia, vaan selvityksiä

Syynä on ollut koronapandemia, jonka vuoksi erikoissairaanhoidossa on ensisijaisesti jouduttu turvaamaan kiireetön hoito. Siksi Valvira ei määrää sairaanhoitopiireille seuraamuksia. Sen sijaan niiltä pyydetään uudet kattavat selvitykset seurantatietoineen kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsystä elokuun lopun 2022 tilanteen mukaisesti. Selvitysten määräaika on 23.9.2022.

Valvira korostaa, että kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy täytyy järjestää säädösten mukaisesti heti, kun koronapandemiatilanne sen sallii. Hoitoa odottaville potilalle on tärkeää antaa selkeät toimintaohjeet siltä varalta, että heidän vointinsa huononee.

Selvityksiä on pyydetty Etelä-Pohjanmaan, Helsingin ja Uudenmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireiltä.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030