Terveydenhuolto

Korona vain kerran vuodessa?

Tartuntatautirekisteri yhdistää yhden henkilön vuoden sisällä todetut koronatartunnat yhdeksi tapaukseksi, uusintainfektioita voidaan silti seurata.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisteri yhdistää yhden henkilön useammat koronatartunnat yhdeksi tapaukseksi, jos positiiviset näytteet on annettu 12 kuukauden tarkastelujaksolla.

Miksi näin, ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg THL:stä?

– Yhdistäminen tapahtuu siksi, että samasta ihmisestä on voitu tehdä useita laboratoriotestejä ja positiiviset tulokset yhdistyvät yhteen tapaukseen. Yhdistelyaikaväli on 12 kuukautta.

THL:n tartuntautirekisteri on harmonisoitu EU-tautimääritysten mukaiseksi ja käyttää siinä määriteltyjä mikrobiologisia, epidemiologisia ja kliinisiä kriteerejä tautitapausten määrittelyyn. EU-tautimäärittely eivät kuitenkaan määrittele yhdistelyaikaväliä, jonka sisällä löydökset yhdistetään samaan tautitapaukseen, vaan jäsenmaat määrittelevät tämän itse.

Mistä sitten tiedetään, saavatko ihmiset useita tartuntoja vuodessa? 

– Voimme seurata tartuntatautirekisteristä samasta henkilöstä tulleita positiivisia COVID-ilmoituksia ja mahdollisia uusintainfektioita myös lyhyemmällä aikavälillä kuin 12 kuukautta. ECDC:n määrittelemän kahden kuukauden aikavälin mukaisia uusintainfektioita olemme havainneet tähän mennessä 6 565, eli 7­–8 henkilöllä tuhannesta on ollut uusintainfektio.

Eri varianttien aiheuttamaan koronainfektioon voi sairastua lyhyelläkin aikavälillä uudestaan, esimerkiksi muutaman kuukauden välein. Tietomme on kuitenkin tällä hetkellä vajavaista, koska iso osa tartunnoista, etenkin lievät uusintainfektiot, diagnosoidaan useimmin kotitesteillä, eikä niistä tule tietoa tartuntatautirekisteriin. 

Kuinka kauan PCR-testi voi näyttää positiivista, vaikka koronainfektio olisi jo parantunut, johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra THL:stä?

– Joidenkin päivien tai viikkojen ajan. Kanadalaistutkimuksessa mediaaniaika oli 19 vuorokautta. Aika on riippuvainen yksilöllisistä ja infektion ominaisuuksista. Esimerkiksi immuunipuutteisilla henkilöillä PCR-testi voi säilyä pidempään positiivisena.

Lue myös

Antigeenitestillä taas ei ole PCR-testille ominaista ”häntää”. Se näyttää infektion tyypillisesti 5–7 vuorokautta oireiden alusta tai tartunnasta. Antigeenitesti on kuitenkin PCR-testiä epäherkempi. 

Erottaako PCR-testi toisistaan koronaviruksen eri variantteja?

– Yleisesti käytössä olevalla PCR-testillä, jossa yhtenä kohteena on S-geeni, voidaan erottaa ne variantit, joilla S-geeni jää monistumatta. Esimerkiksi omikronin BA.1-kanta erottuu deltasta. Omikronin BA.2-linjalla samaa ominaisuutta ei kuitenkaan ole, joten sitä ei voida erottaa deltasta tällä testillä.

On olemassa myös pistemutaatioihin perustuvia PCR-testejä, joilla näidenkin erottaminen on mahdollista. Yleensä variantit kuitenkin varmistetaan sekvensoimalla koko genomi. Näin tehdään Suomessa edelleen otoksesta, joka poimitaan kaikista positiivisista löydöksistä. Varianttitieto on noin 23 prosentista kaikista positiivisista löydöksistä joulukuun 2020 jälkeen.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030