Terveydenhuolto

Koronaviruksen muunnoksia tunnistetaan myös jätevedestä

Ensimmäiset havainnot omikronista jätevedessä tehtiin joulukuussa.

Ulla Toikkanen

Koronaviruksen RNA:n määrän havaittiin jatkaneen nousuaan suurimmalla osalla tutkituista jätevedenpuhdistamoista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos aloitti menetelmän kehittämisen koronavirusmuunnosten tunnistamiseksi jätevesinäytteistä viime vuoden loppupuolella.

Ensimmäinen varmistunut havainto omikronvariantista jätevedestä Suomessa saatiin Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamolle saapuvasta puhdistamattoman jäteveden näytteestä, joka oli kerätty itsenäisyyspäiväviikolla.

Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta kerätystä näytteestä havainto omikronvariantista varmistui.

Omikronia havaittiin lisää 19.–20. joulukuuta 2021 kerätyistä näytteistä, jolloin muunnosta löytyi HUS-alueella Helsingin Viikinmäen, Pirkanmaalla Tampereen Viinikanlahden, Pohjois-Karjalassa Joensuun Kuhasalon, Satakunnassa Porin Luotsinmäen ja Varsinais-Suomessa Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoilta. Omikronhavainto jätevedessä jäi epävarmaksi Pohjois-Savossa Kuopion Lehtoniemen puhdistamolta kerätyssä näytteessä. Aiemmilla viikoilla ja muilla seurantapaikkakunnilla omikronmuunnosta ei ole havaittu.

Lue myös

Jätevesiseuranta jatkuu viikoittain

Vuodenvaihteen jälkeen koronaviruksen jätevesiseurannassa on kerätty näytteitä jo kolmella viikolla. Viimeisimpien eli 16.–17. tammikuuta 2022 kerättyjen jätevesinäytteiden perusteella koronaviruksen RNA:n kokonaismäärä jätevesissä nousee edelleen.

Viiden viimeisen mittauskerran perusteella koronaviruksen RNA:n määrän havaittiin jatkaneen nousuaan suurimmalla osalla tutkituista jätevedenpuhdistamoista.

Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Kuopiossa ja Vaasassa virus-RNA-kopioiden määrä jätevedessä 1000:ta ihmistä kohden vuorokaudessa on jo toista viikkoa peräkkäin mittaushistorian suurin.

Koronaviruksen RNA-määrän pidemmän aikavälin trendi 14 puhdistamon jätevedessä Suomessa on noussut yhdenmukaisesti todettujen COVID-19-tapausten määrän lisääntymisen kanssa jo usean viikon ajan.

Kirjoittajat

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030