Terveydenhuolto

Kotihoito valvonnan kohteeksi

Valvira ja aluehallintovirasto valvovat ikäihmisten kotihoidon henkilöstön riittävyyttä ja osaamista sekä kotihoidon laatua suunnitelmallisesti tänä vuonna.

Sari Kosonen

Adobe/AOP

Valvontahavaintojen mukaan kotihoidon palveluissa on parannettavaa muun muassa henkilöstön riittävyydessä, palvelujen oikea-aikaisuudessa ja lääkitysturvallisuudessa.

Kehittävää on myös omavalvontasuunnitelmissa sekä hoito- ja palvelusuunnitelmien toteutumisessa käytännössä.

Valvonnan tarvetta vahvistavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreet seurantatiedot, joiden mukaan ikäihmisten kotihoidon käyntimäärät laskivat merkittävästi vuonna 2022 verrattuna aiempiin vuosiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rekrytoinnit kotihoitoon ovat puolessa vuodessa vähentyneet lähes viidenneksellä.

Lue myös

Kotihoidon palvelujen laatu ja turvallisuus edellyttävät riittävän koulutettua sekä määrällisesti riittävää ja ammatillisesti osaavaa henkilöstöä. Määrältään riittämätön ja kuormittunut henkilöstö lisää työssä tapahtuvien virheiden ja vaaratilanteiden riskiä.

Kotihoidon palvelujen järjestäminen hyvinvointialueilla sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen omavalvonta ovat Valviran ja aluehallintovirastojen yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman osa-alueita 2023.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030