Terveydenhuolto

Lääkäri joutuu pohtimaan esteellisyyttään hyvinvointialueen päätöksenteossa

Etenkin hallitustasolla jääviyskysymyksiä voi tulla yksittäisissä asioissa.

Anne Seppänen

a.dragan8@gmail.com
Hyvinvointialueen päätöksenteossa mukana olevan lääkärin on tärkeä pohtia esteellisyyskymykset tarkasti.

Kansa äänesti suuren joukon lääkäreitä ja muita terveydenhuoltoalan ammattilaisia päättämään hyvinvointialueiden asioista. He ovat asiantuntevia päätöksentekijöitä, mutta esteellisyyskysymykset kannattaa pohtia tarkasti, jos päätöksentekijä on hyvinvointialueen työntekijä.

Tämä sama pohdinta tulee eteen myös yksityisen terveydenhuollon työntekijöillä, jos hyvinvointialue on oman työnantajan tai oman yrityksen asiakas.

Erityisesti tämä koskee hallituksen ja eri lautakuntien jäseniä. Valtuustossa jääviyskynnys on perinteisesti kuntien päätöksenteossa haluttu pitää korkeammalla. 

– Hyvinvointialueen valtuustossa henkilö on esteellinen ainoastaan, jos päätettävä asia koskee häntä tai hänen läheisiään henkilökohtaisesti. Kyseessä voi olla vaikkapa palkkaetu tai virkaetu, kertoo johtava lakimies Ida Sulin Kuntaliitosta.

Hallituksessa ja lautakunnissa esteellisyyskynnys on matalampi ja hyvinvointialueen oma henkilöstö voi hyvinkin olla esteellinen osassa päätettävistä asioista.

– Esteellisyyttä ei synny pelkästään sillä perusteella, että henkilö on hyvinvointialueen palkkalistoilla. Se ei ole muodollinen esteellisyysperuste, mutta esteellisyyskynnys on matalampi. Yleensä ajatellaan, että jos asian ratkaisusta on odotettavissa henkilölle vaikutuksia, hän on esteellinen, Sulin kertoo.

On tärkeä huomioida myös se, että jos valtuutettu on virka- tai työsuhteessa kuntaan, hän on esteellinen hyvinvointialueen hallituksessa ja lautakunnassa kaikissa asioissa, joista kunnalle voi olla hyötyä tai haittaa.

Jokainen on itse vastuussa jääviydestään

Esteellisyyden toteaminen ei aina ole yksinkertaista. Kuntapuolelta on kokemuksia esimerkiksi maankäytöstä tai kaava-asioista, joissa ongelmia on syntynyt jopa siinä, ettei valtuutetulla ole ollut tietoa sukulaisten maanomistuksista. 

Jokainen on kuitenkin itse vastuussa esteellisyydestään. 

Lue myös

– Toimielimissä on hyvä käydä alussa läpi esteellisyystilanteet, jotta jokainen jäsen tietää, milloin on esteellinen ja milloin ei. Jos esteellinen henkilö osallistuu asian valmisteluun, käsittelyyn tai täytäntöönpanoon, päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja se kumoutuu, jos joku valittaa asiasta, Sulin kertoo.

Esteellisyys on eri asia kuin vaalikelpoisuus. Esteellisyys liittyy yksittäisen asian käsittelyyn. Vaalikelpoisuudessa taas on kyse siitä, voidaanko henkilöä ollenkaan valita tiettyyn toimielimeen. Esimerkiksi johtavat viranhaltijat ja hallituksen alaisuudessa työskentelevät eivät ole vaalikelpoisia hyvinvointialueen hallitukseen. Rivihenkilöstöä tämä ei lähtökohtaisesti koske. He ovat vaalikelpoisia hallitukseen, mutta voivat olla yksittäisissä asioissa esteellisiä. 

Kirjoittajat

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030