Terveydenhuolto

Lääkäriehdokkaat esittäytyvät

Euroopan parlamanttiin pyrkivistä lääkäreistä viisi lähetti vaaliteemansa Lääkärilehteen. Toimituksen tiedossa on kahdeksan lääkäriehdokasta.

Lääkärilehti

Eurovaaleissa koko Suomi on yhtä vaalipiiriä. Vaalipäivä on 9. kesäkuuta. Ennakkoäänestys alkoi 29. toukokuuta.

Heini Koukkari, Vapauden liitto

Heini Koukkari

Lähdin ehdokkaaksi, sillä kansainvälisessä päätöksenteossa tarvitaan ihmisiä, joilla on visio siitä, että suurvaltojen ja blokkien eturistiriidat eivät ole yhteensovittamattomat, vaan ne voidaan ratkaista rauhanomaisesti.

Suomen talous, ja sitä myötä myös terveydenhuolto, on jo kärsinyt kehityssuunnasta, joka maailmanpolitiikassa on otettu. Jos päätöksentekoon ei saada uusia ääniä, suuntaan ei ole odotettavissa mitään muutosta ja alaluisu jatkuu. Miksi fiksut ihmiset antavat tämän kaiken tapahtua?

Kovin monella taholla ei voi päätöksenteossa tehokkaasti toimia, mutta EU-ulkopolitiikan lisäksi minulla on erityistä kiinnostusta EU:n talouteen, rahapolitiikkaan ja ulkomaankauppaan.

Ari Mönttinen, Kristillisdemokraatit

Sari Savela
Ari Mönttinen

Vaikka terveydenhoito ja sosiaalityö EU:ssa ovat ensisijaisesti kansallisen vastuun piirissä, EU:lla on julkaistu terveyspolitiikka ja globaali terveysstrategia. Agendan implementoinnissa lääkärin substanssiosaaminen on hyvin käyttökelpoista ja antaa lisäarvoa poliittiselle pääomalle. 

Lääketieteen ja terveydenhoidon piirissä on paljon myös kaupallisia ja muita intressejä. Lääkärien tehtävä on olla vaikuttamassa, että tehtävät päätökset ja linjaukset perustuvat ennen muuta tutkittuun tietoon ja huolellisiin kustannus-hyötysuhteen arviointeihin. 

Kyse on myös arvovaaleista ja ennen muuta ihmisarvosta silloin, kun tehdään päätöksiä sotilaallisesta turvallisuudesta, pakolais- ja siirtolaispolitiikasta, suhteesta eutanasiaan, raskaudenkeskeytyksiin, terveydenhuollon priorisoinnista ja vastaavista elämää ja kuolemaa rajoittavista käytännöistä, jotka ovat lääkärin profession ydintä. 

Harri Pikkarainen, Vasemmistoliitto

Harri Pikkarainen

Teemoinani ovat yleiset ihmisoikeudet ja kaikkien työssäkäyvien oikeudet. Ihmisillä pitää olla mahdollisuus toimeentuloon ja läheisistään huolehtimiseen. Sosiaaliset oikeudet, oikeus terveyteen ja terveydenhuoltoon pitää olla kaikkien saatavilla.

Tulee pitää huolta, että tulevaisuudessakin olemme omavaraisia muun muassa energian, puolustuksen ja ruoan suhteen. Asioita edistetään järjestelmän sisältä, yhteistyössä ja neuvottelun kautta. Tuon kaikkeen päätöksentekoon humaanin näkökulman.

Nykyään vallalla on ajattelu, että talous ja taloudellinen etu ohjaisivat kaikkea. Taloudella on merkitystä, mutta niin on ihmisilläkin. Olen neuvottelukykyinen, sinnikäs ja kykenen tekemään vaikeitakin päätöksiä.

Sauli Seittenranta, Kokoomus

Sauli Seittenranta

Olen turkulainen lääkäri, alue- ja kaupunginvaltuutettu sekä Varhan Tulevaisuuden, tutkimuksen ja osaamisen neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Intohimonani on päästä kehittämään eurooppalaisen huippututkimuksen sekä lääke- ja teknologiaomavaraisuuden edellytyksiä.

Kannan huolta siitä, miten Euroopan globaalit haastajat käyttävät länsimaalaista vapausaatettamme aseena meitä vastaan. EU:n tulee vastata autoritääristen valtioiden levittämään disinformaatioon sekä välinneellistettyyn maahanmuuttoon. Medialukutaidon ja asiantuntijainstituutioiden vahvistamista sekä some-alustojen sääntelyä tarvitaan – sananvapautta rajoittamatta.

Liisa Taskinen, SKP

Liisa Taskinen

Eläkkeellä oleva yleislääketieteen erikoislääkäri. Ensin erikoistuin gynekologiksi. 40-vuotisesta työurasta 29 viimeistä tein terveyskeskuksessa. Olin pitkään lääkäreiden luottamusmiehenä. SKP:n puheenjohtaja ja Euroopan vasemmistopuolueen hallituksen jäsen.

Vaaliteemat:

1. Rauha. Eurooppaan tarvitaan kaikkien valtioiden hyväksymä yhteinen turvallisuusrakenne, jossa yhden turvallisuus ei ole toiselta pois. ETYK 50 vuotta 2025 ja Helsingin henki nostettava näkyvästi tavoitteeksi. 

2. Ilmasto- ja ympäristökatastrofin jarruttaminen ja pysäyttäminen. Fossiilisista polttoaineista on luovuttava muutamassa vuodessa. Lihakarjan kasvatuksen tuet on siirrettävä kasviproteiinien tuotannon tukemiseen, lihan kulutus on vähennettävä puoleen. 

3. Ihmisten toimeentulosta on huolehdittava, hyvinvointivaltio on säilytettävä. Ilmasto- ja ympäristötoimista pitää maksaa eniten kuluttavien erittäin suurituloisten henkilöiden, öljyteollisuuden, meillä puunjalostusteollisuuden.

Lue lisää: Ainakin kahdeksan lääkäriä ehdolla europarlamenttiin

Kirjoittaja

Lääkärilehti

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030